2018-07-18 15:13:35

Lekarze, którzy zamierzają wykonywać zawód w ramach działalności gospodarczej (wszelkie formy praktyki zawodowej), muszą przed rozpoczęciem działalności, uzyskać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Izbę Lekarską

2018-10-17 09:00:49

Szanowni Państwo,

 

Poniżej publikujemy stanowisko Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich, który odbył się  12 października 2018 r. w Gnieźnie.

 

»więcej
2018-10-15 08:00:34

Naczelna Izba Lekarska wraz z Okręgowymi Izbami Lekarskimi zaangażowała się w ostatnich dniach nie tylko w promocję szczepień ochronnych, ale także w walkę przeciwko tzw. ustawie „antyszczepionkowej”.

Poniżej publikujemy List otwarty Prezesa NRL do lekarzy w tej sprawie:

List otwarty Prezesa NRL do lekarzy.pdf

2018-10-08 10:34:45

Prezes Leszek Buk i Wiceprezes Jacek Szkutnik spotkali się w dniu 8 października 2018 r. z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym p. Irminą Nikiel. Spotkanie dotyczyło trwających w gabinetach lekarskich kontroli dotyczących sterylizacji. Ustalono, że będzie kontynuowana akcja informacyjna ze strony SANEPID-u. Zwrócono się do SANEPID-u z prośbą, o wstrzymanie się z wyciąganiem konsekwencji. Kolejne spotkanie zaplanowano po 20 października 2018 r., po terminie odprawy w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Równocześnie Komisja Stomatologiczna zwraca się z prośbą do naszych koleżanek i kolegów o przesyłanie na adres e-mail Komisji (komisja.stomatologiczna@oil.lublin.pl) skanów protokołów pokontrolnych dotyczących wymogów sterylizacji i ewentualnych kar.

2018-10-07 08:20:25

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie dnia 3 października 2018 r. podjęła następujące stanowisko w sprawie inicjatywy obywatelskiej "Szczepimy bo myślimy"

»więcej
2018-08-07 16:26:50

Uprzejmie informuję, że od września 2018 r. wprowadzamy dla lekarzy, lekarzy dentystów - członków LIL dwa nowe rozwiązania mające na celu zapewnienie dodatkowej opieki prawnej. Leszek Buk - Prezes ORL w Lublinie

»więcej
2018-01-01 12:44:26

Komisja Rekreacji i Sportu Lubelskiej Izby Lekarskiej współfinansuje program dostępu do obiektów sportowych na terenie kraju dla członków LIL, na podstawie kart wystawianych przez Benefit Systems.

»więcej
Archiwum wiadomości
2004: 03 04 09 11
2005: 02 03 07 10 11
2006: 01 03 04 05 08 09 11
2007: 01 02 03 05 06 07 09 10 11
2008: 01 03 04 05 06 07 08 09 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 09 11 12
2016: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Archiwum wiadomości - tematycznie
Informacje o wyborach V kadencjiInformacje o wyborach VI kadencjiInformacje o wyborach VII kadencjiInformacje o wyborach VIII kadencjiInformacje OKW

© 2009-2017 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70