2014-12-19 20:09:42

Szczegółowe informacje w zakładce "Ubezpieczenia w 2015 r."

2014-12-09 09:50:20

Na posiedzeniu w dniu 3 grudnia Okręgowa Rada Lekarska ustaliła następujące terminy swoich posiedzeń w I połowie 2015 roku:

  • 7 stycznia
  • 4 lutego
  • 4 marca
  • 8 kwietnia
  • 6 maja
  • 10 czerwca.
2014-12-04 11:38:05

Stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie poparcia działań lekarzy POZ dotyczących kontraktowania świadczeń na rok 2015

»więcej
2014-11-26 15:22:21

Komisja Kształcenia Medycznego Lubelskiej Izby Lekarskiej zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów, członków LIL na konferencję naukowo-szkoleniową i kursy medyczne zaplanowane na pierwszą połowę 2015 roku.

»więcej
2014-10-23 09:23:34

Lubelski Urząd Wojewódzki informuje, że na swoich stronach umieścił, opracowane przez Państwowy Zakład Higieny oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, informacje w zakresie:

1. Definicji przypadku zarażenia gorączką krwotoczną EBOLA;

2. Schematów postępowania dla personelu medycznego;

3. Zaktualizowanego wykazu ośrodków wiodących, przewidzianych do leczenia osób podejrzanych o zakarzenie wirusem EBOLA,

4. Danych kontaktowych do centrów zarządzania kryzysowego oraz stacji sanitarno-epidemiologicznych.

»więcej
2014-10-10 14:13:29

Stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 8 października 2014 r.

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie, w oparciu o poglądy lekarzy i lekarzy dentystów członków Lubelskiej Izby Lekarskiej wyrażone także na opiniotwórczych forach dyskusyjnych – wyraża stanowisko negatywne co do zwiększenia wysokości obowiązującej składki członkowskiej.

»więcej
2014-10-06 10:13:41

Lekarzom, którzy wykonują zawód w ramach działalności gospodarczej (wszystkie formy praktyk lekarskich) przypominamy o wynikającym z Ustawy o działalności leczniczej obowiązku niezwłocznego przekazywania Izbie Lekarskiej dokumentów ubezpieczenia potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia (polisa).

»więcej
2014-10-01 09:35:29

Konferencja i Warsztaty: 9-10 stycznia 2015, Centrum Konferencyjne Muranów w Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6.

»więcej
Archiwum wiadomości
2004: 03 04 09 11
2005: 02 03 07 10 11
2006: 01 03 04 05 08 09 11
2007: 01 02 03 05 06 07 09 10 11
2008: 01 03 04 05 06 07 08 09 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Archiwum wiadomości - tematycznie
Informacje o wyborach V kadencjiInformacje o wyborach VI kadencjiInformacje o wyborach VII kadencjiInformacje OKW

© 2009-2014 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70