2014-10-10 14:13:29

Stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 8 października 2014 r.

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie, w oparciu o poglądy lekarzy i lekarzy dentystów członków Lubelskiej Izby Lekarskiej wyrażone także na opiniotwórczych forach dyskusyjnych – wyraża stanowisko negatywne co do zwiększenia wysokości obowiązującej składki członkowskiej.

»więcej
2014-10-08 09:34:58

Wszystkich lekarzy, którzy w swojej praktyce mają do czynienia z bólem przewlekłym, którzy dostrzegają go jako problem kliniczny, którzy chcą pomóc swoim pacjentom… zapraszamy na sympozjum Leczenie bólu.

»więcej
2014-10-06 10:13:41

Lekarzom, którzy wykonują zawód w ramach działalności gospodarczej (wszystkie formy praktyk lekarskich) przypominamy o wynikającym z Ustawy o działalności leczniczej obowiązku niezwłocznego przekazywania Izbie Lekarskiej dokumentów ubezpieczenia potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia (polisa).

»więcej
2014-10-01 13:56:13

Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia informuje o rekrutacji na bezpłatne szkolenia skierowane do lekarzy i lekarzy dentystów z kompetencji teleinformatycznych w ochronie zdrowia w ramach projektu systemowego pn. „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT” współfinansowanego z EFS w ramach POKL, Działanie 2.3 „Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

»więcej
2014-10-01 09:35:29

Konferencja i Warsztaty: 9-10 stycznia 2015, Centrum Konferencyjne Muranów w Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6.

»więcej
2014-08-12 16:35:16

Lubelska Izba Lekarska zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów na kurs medyczny pt.: "Agresywny pacjent - praktyczny poradnik postępowania z pacjentem agresywnym. Dokumentacja medyczna - jedyne alibi lekarza w toku postępowania sądowego i kontrolnego NFZ".

»więcej
2014-08-12 16:27:21

Lubelska Izba Lekarska zaprasza lekarzy dentystów na kurs medyczny pt. "Wybrane stany zagrożenia życia - postępowanie. Problemy związane ze znieczuleniem miejscowym w stomatologii".

»więcej
2014-06-04 13:21:31

Na posiedzeniu w dniu 4 czerwca Okręgowa Rada Lekarska ustaliła następujące terminy swoich posiedzeń w II połowie 2014 roku:

  • 10 września
  • 4 października (sobota) 8 października (środa) - termin zmieniono na posiedzeniu ORL w dniu 10-09-2014 r.
  • 5 listopada
  • 3 grudnia
Archiwum wiadomości
2004: 03 04 09 11
2005: 02 03 07 10 11
2006: 01 03 04 05 08 09 11
2007: 01 02 03 05 06 07 09 10 11
2008: 01 03 04 05 06 07 08 09 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Archiwum wiadomości - tematycznie
Informacje o wyborach V kadencjiInformacje o wyborach VI kadencjiInformacje o wyborach VII kadencjiInformacje OKW

© 2009-2014 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70