Archiwum wiadomości
2004: 03 04 09 11
2005: 02 03 07 10 11
2006: 01 03 04 05 08 09 11
2007: 01 02 03 05 06 07 09 10 11
2008: 01 03 04 05 06 07 08 09 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 09 11 12
2016: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02
Archiwum wiadomości - tematycznie
Informacje o wyborach V kadencjiInformacje o wyborach VI kadencjiInformacje o wyborach VII kadencjiInformacje o wyborach VIII kadencjiInformacje OKW
2008-05-19 11:48:15
Uprzejmie informujemy, że delegatura w Zamościu mieści się aktualnie przy ul. Partyzantów 3. Numer telefonu i adres e-mail nie uległy zmianie.
2008-05-19 10:19:02
Szanowni Państwo W załączeniu przesyłam nadesłaną z Narodowego Funduszu Zdrowia informację o umieszczeniu na stronie internetowej Centrali NFZ następujących projektów: - zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne - zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie kryteriów oceny ofert, z prośbą o przekazanie uwag na temat przedmiotowego projektu w możliwie krótkim terminie. Konstanty Radziwiłł Prezes NRL treść pisma (pdf)
2008-05-06 12:47:48
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej (Dz.U. Nr 20, poz. 254 z 2000r.) dopuszcza pewne odstępstwa od wymagań określonych - nie później niż do 26 maja 2008r. »więcej
© 2009-2017 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70