Archiwum wiadomości
2004: 03 04 09 11
2005: 02 03 07 10 11
2006: 01 03 04 05 08 09 11
2007: 01 02 03 05 06 07 09 10 11
2008: 01 03 04 05 06 07 08 09 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 09 11 12
2016: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02
Archiwum wiadomości - tematycznie
Informacje o wyborach V kadencjiInformacje o wyborach VI kadencjiInformacje o wyborach VII kadencjiInformacje o wyborach VIII kadencjiInformacje OKW
2012-06-27 18:35:33

W dniu 27 czerwca 2012 r Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o działalności leczniczej, która min. wydłużyła termin na dostosowanie prowadzonych przez lekarzy praktyk prywatnych do wymogów ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r.

2012-06-26 10:53:25

Informujemy, że druki recept są do odebrania w biurze Lubelskiej Izby Lekarskiej oraz Oddziałach Terenowych OZZL.

Recepty mogą pobierać wszyscy lekarze (bez względu na przynależność do OZZL).

Recepty mogą być też przesłane do lekarzy, którzy zgłosili zapotrzebowanie do biura izby lekarskiej.

2012-06-08 11:34:58

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie rekomenduje wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom posługiwanie się od 1 lipca wzorem recepty, opracowanym przez Prezydium NRL w przypadku braku wprowadzenia postulowanych przez środowisko lekarskie zmian zapisów umów dotyczących recept refundowanych.
Decyzja w powyższej sprawie powinna być zgodna z wytycznymi określonymi przez Naczelną Radę Lekarską w wypadku ewentualnego protestu ogólnokrajowego.

 

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Janusz Spustek

 

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej

Maria Dura

2012-06-06 14:33:29

Na posiedzeniu w dniu 6 czerwca Okręgowa Rada Lekarska przyjęła następujące terminy swoich posiedzeń w 2012 roku: 5 września, 3 października, 7 listopada, 5 grudnia.

© 2009-2017 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70