Archiwum wiadomości
2004: 03 04 09 11
2005: 02 03 07 10 11
2006: 01 03 04 05 08 09 11
2007: 01 02 03 05 06 07 09 10 11
2008: 01 03 04 05 06 07 08 09 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 09 11 12
2016: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02
Archiwum wiadomości - tematycznie
Informacje o wyborach V kadencjiInformacje o wyborach VI kadencjiInformacje o wyborach VII kadencjiInformacje o wyborach VIII kadencjiInformacje OKW
2012-11-29 13:50:33

Zgodnie z §14 i §18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru, od 1 stycznia 2013r. wszystkie wnioski dotyczące praktyki lekarskiej lekarz będzie musiał składać w postaci elektronicznej.

»więcej
2012-11-25 11:29:24

Lekarze, lekarze dentyści, którzy otrzymali pisma z LOW NFZ w sprawie wystawianych recept po dniu 1 lipca 2012 r. i zostali zobowiązani do zwrotu kwot nienależnej refundacji - proszeni są o kontakt z Lubelską Izbą Lekarską.

2012-11-21 13:00:32

z Marią Durą przewodniczącą Okręgowej Komisji Wyborczej rozmawia Anna Augustowska

»więcej
2012-11-16 12:29:59

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum zaprasza lekarzy POZ do uczestnictwa w kursach doskonalących z zakresu opieki geriatrycznej realizowanych przy współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w ramach projektu systemowego pt. "Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

»więcej
2012-11-16 12:28:22

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w VIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

Zjazd odbędzie się w dniach 25-28 września 2013 roku w hotelu Mercure „Kasprowy” w Zakopanem, ul. Szymaszkowa 2.

 

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie www.zjazdptbb.pl Kontakt z organizatorami: e-mail bizon@fundacjabolu.pl, tel. 789 088 497.

© 2009-2017 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70