Archiwum wiadomości
2004: 03 04 09 11
2005: 02 03 07 10 11
2006: 01 03 04 05 08 09 11
2007: 01 02 03 05 06 07 09 10 11
2008: 01 03 04 05 06 07 08 09 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 09 11 12
2016: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02
Archiwum wiadomości - tematycznie
Informacje o wyborach V kadencjiInformacje o wyborach VI kadencjiInformacje o wyborach VII kadencjiInformacje o wyborach VIII kadencjiInformacje OKW
2012-12-31 12:58:50

Informujemy, iż dnia 13 stycznia 2013 r. o godz. 13:00 w intencji Koleżanek i Kolegów lekarzy zmarłych w 2012 r. zostanie odprawiona Msza Święta w Kościele Duszpasterstwa Służby Zdrowia przy ul. Staszica.

2012-12-31 11:15:21

Zgodnie z prośbą wiceministra zdrowia Igora Radziewicza-Winnickiego z dnia 28 grudnia 2012 roku, publikujemy Komunikat dla lekarzy dotyczący obowiązujących od dnia 30 grudnia 2012 roku modyfikacji wprowadzanych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie recept.

Komunikat (pdf) ze stron NIL

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

2012-12-31 11:12:12

Dzięki uprzejmości działu informatyki Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ publikujemy instrukcję ułatwiającą pobranie numerów recept ze stron LOW NFZ.

Instrukcja techniczna - pobieranie numerów recept ze stron LOW NFZ (pdf)

2012-12-18 13:24:59

Szczegółowe informacje w zakładce "ubezpieczenia".

2012-12-13 14:38:34

Komunikaty LOW NFZ informujący lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów, starszych felczerów, jakie dane winna zawierać pieczątka nagłówkowa umieszczona na recepcie wystawionej na leki, które podlegają refundacji.

»więcej
2012-12-12 08:44:15

Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się na częściową realizację postulatu zgłoszonego przez Naczelną Radę Lekarską, aby przedłużyć możliwość składania wniosków o wpis do rejestru w postaci papierowej. Uwaga ta zgłaszana była podczas konsultacji społecznych dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.

»więcej
2012-12-07 12:25:44

Dyrektor LOW NFZ zwraca się z prośbą o wsparcie działań związanych z akcją mającą na celu edukację społeczeństwa na temat obowiązku zgłaszania członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego oraz zmian w sposobie weryfikowania uprawnień do świadczeń.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie NFZ: http://nfz-lublin.pl/ewus_przydatne_informacje

2012-12-07 12:22:02

W związku z pojawiającym się problemem w   realizacji recept dotyczącym  ilości  leku, Okręgowa Rada Aptekarska w Lublinie  zwraca się do środowiska lekarskiego o  określanie ilości leku  ( przy określeniu sposobu dawkowania ) cyframi arabskimi, bez wpisywania ilości opakowań  lub podawanie wielkości opakowań  poprzez  wyraźne wskazanie  np. 1 op.” a „( „po”, „x” ) ....ilość leku.

»więcej
2012-12-06 08:07:48

Na posiedzeniu w dniu 5 grudnia Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę o uzupełnieniu rejonów wyborczych VII kadencji.

Załącznik do uchwały 249/2012/6/R - Lista rejonów wyborczych (pdf).

2012-12-06 08:05:33

5 grudnia Okręgowa Rada Lekarska ustaliła terminy swoich posiedzeń w I połowie 2013 roku:

9 stycznia, 6 lutego, 6 marca, 3 kwietnia, 8 maja, 5 czerwca.

© 2009-2017 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70