Archiwum wiadomości
2004: 03 04 09 11
2005: 02 03 07 10 11
2006: 01 03 04 05 08 09 11
2007: 01 02 03 05 06 07 09 10 11
2008: 01 03 04 05 06 07 08 09 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 09 11 12
2016: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02
Archiwum wiadomości - tematycznie
Informacje o wyborach V kadencjiInformacje o wyborach VI kadencjiInformacje o wyborach VII kadencjiInformacje o wyborach VIII kadencjiInformacje OKW
2013-02-27 12:54:05

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej zaprasza lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, medycy pracy oraz urologów pracujących i współpracujących z Państwa jednostką do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu z zakresu chorób nowotworowych układu moczowo-płciowego organizowanym w związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo – płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo – płciowego)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia w partnerstwie z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

»więcej
2013-02-19 19:27:48

Zgodnie z §2 regulaminu przeprowadzania wyborów w rejonie wyborczym, w tym w trybie głosowania w drodze korespondencyjnej, stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych – Okręgowa Komisja Wyborcza LIL ogłasza:

 

1. do dnia 26 marca 2013 r. można zgłaszać kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy VII kadencji.

2. Liczba kandydatów z danego rejonu jest nieograniczona.

3. Na kandydata można zgłosić własną osobę.

4. Zgłoszenie powinno być pisemne i zawierać (§ 17 ust. 3 regulaminu wyborów):

1) nazwisko i imię kandydata oraz jego tytuł zawodowy;

2) numer prawa wykonywania zawodu;

3) oznaczenie rejonu wyborczego kandydata na delegata;

4) nazwisko, imię, podpis zgłaszającego i numer prawa wykonywania zawodu;

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczenie o niekaralności.

6) dodatkowo kandydat może podać swój e-mail i telefon w celu zadawania pytań przez uczestników zgromadzenia wyborczego.

 

Pobierz druk karty zgłoszenia kandydata na delegata na OZL (pdf)

 

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście do Okręgowej Komisji Wyborczej – Sekretariat Lubelskiej Izby Lekarskiej lub drogą pocztową. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 26 marca 2013r. W przypadku zgłoszenia wysłanego pocztą o terminie decyduje data stempla pocztowego.

 

Przewodnicząca OKW

Maria Dura

2013-02-15 09:20:11

Okręgowa Rada Lekarska zwołuje XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej w dniu 16 marca 2013 r.

 

Miejsce obrad Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze „ETIUDA”, ul. Nałęczowska, Szerokie 123 w Lublinie.

Początek obrad godz. 10.00.

2013-02-07 08:00:00

Lekarze, lekarze dentyści, którzy otrzymali lub otrzymają pisma z LOW NFZ w sprawie wystawianych recept po dniu 1 lipca 2012 r. bez posiadania umowy dotyczącej wystawiania recept na leki refundowane i zostali zobowiązani do zwrotu kwot nienależnej refundacji - proszeni są o kontakt z Lubelską Izbą Lekarską.

 

© 2009-2017 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70