Archiwum wiadomości
2004: 03 04 09 11
2005: 02 03 07 10 11
2006: 01 03 04 05 08 09 11
2007: 01 02 03 05 06 07 09 10 11
2008: 01 03 04 05 06 07 08 09 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 09 11 12
2016: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02
Archiwum wiadomości - tematycznie
Informacje o wyborach V kadencjiInformacje o wyborach VI kadencjiInformacje o wyborach VII kadencjiInformacje o wyborach VIII kadencjiInformacje OKW
2013-03-26 20:42:45

Zgodnie z §2 regulaminu przeprowadzania wyborów w rejonie wyborczym, w tym w trybie głosowania w drodze korespondencyjnej, stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych – Okręgowa Komisja Wyborcza Lubelskiej Izby Lekarskiej wydłuża termin zgłaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy VII kadencji do dnia 4 kwietnia 2013 r.

 

Druk wniosku jest dostępny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Lubelskiej Izby Lekarskiej (www.oil.lublin.pl) w zakładce „Wybory – VII kadencja”.

Pobierz druk karty zgłoszenia kandydata na delegata na OZL (pdf)

 

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście do Okręgowej Komisji Wyborczej – Sekretariat Lubelskiej Izby Lekarskiej lub drogą pocztową. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 4 kwietnia 2013r. W przypadku zgłoszenia wysłanego pocztą o terminie decyduje data stempla pocztowego.

 

Przewodnicząca OKW

Maria Dura

2013-03-20 09:08:38

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny poszukuje lekarzy o specjalnościach chirurga ortopedy i bakteriologa, którzy mogliby się podjąć w jak najkrótszym czasie sporządzenia opinii na okolicznośc ustalenia ewentualnego błędu medycznego w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Bliższych informacji w powyższym temacie udzielić może bezpośrednio Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny, ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, tel. 61 65-85-099, fax. 61 65-85-069

2013-03-18 08:49:18

Okręgowa Rada Lekarska zwołuje Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej w dniu 20 kwietnia 2013 r.

 

Miejsce obrad Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze „ETIUDA”, ul. Nałęczowska, Szerokie 123 w Lublinie.

Godzina rozpoczęcia 10:30.

 

 

KOMUNIKAT PREZESA ORL LUBLINIE z dnia 19 marca 2013

Z przykrością zawiadamiam, że z powodu braku quorum nie odbył się XXXII Okręgowy Zjazd delegatów. Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę o zwołaniu Zjazdu w dniu 20 kwietnia 2013 r.

Apeluję do kolegów lekarzy delegatów o niezawodne przybycie.

Na mocy decyzji Okręgowej Rady Lekarskiej publikujemy w załączeniu listę obecności delegatów na dotychczasowych zjazdach VI kadencji.

Prezes ORL w Lublinie Janusz Spustek

 

Lista obecności (pdf)
2013-03-12 17:30:39

Komunikat Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej lzby Lekarskiej z dnia 12 marca 2013 r.

o sprostowaniu oczywistych omyłek polegających na zamianie nazwisk

»więcej
© 2009-2017 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70