Badania kliniczne

SEKRETARIAT KOMISJI BIOETYCZNEJ

pokój: 306

tel: 81 536 04 65

fax: 81 536 04 70

e-mail: kkm@oil.lublin.pl

 

Godziny urzędowania:
pn, śr, czw, 8.00 – 16.00
wt – 8.00 – 17.00
pt – 8.00 – 15.00

 

WAŻNE INFORMACJE

 • Kompletna dokumentacja powinna być złożona w sekretariacie Komisji najpóźniej na cztery tygodnie przed posiedzeniem.
 • Rachunek wystawiamy po posiedzeniu Komisji Bioetycznej na którym rozpatrywany był wniosek i przesyłamy do wnioskodawcy wraz z opinią.
 • W przypadku badań wieloośrodkowych prosimy o przygotowanie pakietów do Komisji Lokalnych (cv badacza, oświadczenie o wyposażeniu ośrodka i kwalifikacjach zespołu badawczego, streszczenie protokołu w j. polskim, oświadczenie o pokryciu kosztów za wydanie opinii o badaczu i ośrodku).

 

1. SKŁAD KOMISJI

 • Dr n. med. Janusz Dubejko – Przewodniczący
 • Prof. dr hab. n. med. Ewa Tuszkiewicz-Misztal - Wiceprzewodnicząca
 • Sędzia Andrzej Ślaski - Wiceprzewodniczący
 • Dr n. med. Marek Domański
 • Prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska
 • Dr n. med. Monika Bojarska-Łoś
 • Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski
 • Dr n. fil. Wiesława Okła
 • Dr n. med. Barbara Hasiec
 • Dr n. hum. Sabina Magierska
 • Ks. prof. Krzysztof Jeżyna
 • Prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk

 

2. Terminy posiedzeń

22 stycznia 2019 r.
26 lutego 2019 r.

 

3. DOKUMENTACJA

Wymagane dokumenty w związku ze z łożeniem badania klinicznego produktu leczniczego:

Dokumenty zgodne z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.05.2012 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego (Dz. U. z 2012 r. poz. 491).

Kopie umów dołącza się niezwłocznie po ich zawarciu, nie później niż przed dniem wydania przez komisję bioetyczną opinii o badaniu klinicznym.

Wymagane dokumenty w przypadku badań realizowanych w ramach prac habilitacyjnych, doktorskich, licencjackich , magisterskich:

Wniosek do Komisji Bioetycznej (powinien zawierać następujące informacje: nazwa jednostki organizacyjnej, w której będą wykonywane badania, kierownik jednostki organizacyjnej, kierownik tematu badawczego, członkowie zespołu badawczego, temat badania, przewidywany termin zakończenia badań, program badania, założenia, metody, opis grupy badawczej,

 • Protokół badania podpisany przez kierownika tematu badawczego.
 • Informacja dla Pacjenta.
 • Formularz Świadomej Zgody.
 • Zgoda kierownika jednostki na przeprowadzenie badań.
 • Pismo z wnioskiem o zwolnienie z opłaty za wydanie opinii Komisji Bioetycznej.

 

4. Opłaty

Zgodnie z uchwałą Nr 461/2006/5/R ORL w Lublinie z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 74/2000/III ORL w Lublinie z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie finansowania działalności Komisji Bioetycznej przy Lubelskiej Izbie Lekarskiej Komisja pobiera następujące opłaty:

 • za wydanie opinii dotyczącej eksperymentu medycznego – 6 000 zł
 • za wydanie opinii dotyczącej istotnych poprawek w protokole badania – 500 zł

Jako Komisja Lokalna nie pobieramy opłaty za opinię o badaczu i ośrodku

 

5. Regulamin Komisji Bioetycznej

 

6. Akty prawne

 • Deklaracja Helsińska z 1964 r. z późniejszymi zmianami, 
 • Ustawa z dnia 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857), 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.05.2012 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego (Dz. U. z 2012 r. poz. 491), 
 • Ustawy prawo farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271), 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 11.05.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. 1999 Nr 47, poz. 480), 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.03.2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej (Dz. U. 2005, Nr 57, poz. 500)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.04.2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora (Dz. U. 2005, Nr 101, poz. 845), z nowelizacją z dnia 18.05.2005 r.  

Data wytworzenia: 2015-02-05
Odpowiada: Justyna Knieć
Data udostępnienia: 2015-02-05
Udostępnił: Marcin Malessa
Odsłon: 9006
Rejestr zmian
Rejestr zmian
DataAutorCharakter
2016-02-04 13:58:48Marcin MalessaUaktualnienie treści
2016-02-04 14:00:14Marcin MalessaUaktualnienie treści
2016-02-05 10:21:10Marcin MalessaUaktualnienie treści
2016-02-05 10:22:02Marcin MalessaUaktualnienie treści
2016-03-01 14:17:10Marcin MalessaUaktualnienie treści
2016-04-05 16:20:47Marcin MalessaUaktualnienie treści
2016-06-02 11:04:33Marcin MalessaUaktualnienie treści
2016-08-25 13:00:59Dariusz AbramczykUaktualnienie treści
2016-09-29 11:16:29Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2016-10-20 11:30:01Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2016-12-20 14:31:15Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-01-31 16:01:32Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-01-31 16:03:23Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-02-09 12:28:54Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-03-09 13:55:16Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-03-09 13:56:01Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-04-04 14:43:06Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-06-14 10:48:22Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-06-14 10:48:41Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-06-14 10:49:01Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-08-10 10:08:13Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-08-25 12:22:04Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-08-25 12:22:59Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-09-14 10:16:45Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-10-30 16:00:32Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-12-28 13:06:48Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-12-28 13:07:17Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-02-07 10:25:45Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-03-12 14:07:55Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-03-29 09:36:00Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-03-29 09:36:48Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-06-26 15:26:49Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-10-09 13:39:27Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2019-01-07 09:42:46Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
© 2009-2017 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70