Doskonalenie zawodowe

pokój: 306

tel: 81 536 04 87

fax: 81 536 04 78

e-mail: doskonalenie.zawodowe@oil.lublin.pl

e-mail: kursy@oil.lublin.pl

 

Regulamin Komisji Kształcenia Medycznego na stronie Komisji

Ramowy regulamin doskonalenia zawodowego prowadzonego przez Lubelską Izbę Lekarską

Lista aktualnych kursów organizowanych przez Lubelską Izbę Lekarską

Wniosek o przyznanie pożyczki szkoleniowej

 

Dofinansowanie udziału w zjazdach towarzystw naukowych dla członków LIL

Lubelska Izba Lekarska od dnia 6 kwietnia 2016 roku dofinansowuje lekarzom i lekarzom dentystom LIL udział w konferencjach oraz zjazdach organizowanych przez towarzystwa naukowe w formie zwrotu 70% poniesionych kosztów, lecz nie wiecej niż 500 zł. brutto w roku kalendarzowym na podstawie złożonego wniosku. Dofinansowaniu nie podlegają koszty dodatkowe typu: przejazd, nocleg, wyżywienie.

 

Zmiana wniosku od dnia 29.09.2016.

Wniosek o dofinansowanie konferencji / zjazdu towarzystwa naukowego

 

Wnioski w sprawie dofinansowania udziału w szkoleniach za rok 2018 przyjmowane i rozpatrywane będą do 31 stycznia 2019 r.

 

 

Baza noclegow Pro Medico w Warszawie dla lekarzy LIL

Dnia 10 maja 2012 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Lubelską Izbą Lekarską a Śląską Izbą Lekarską w sprawie korzystania przez lekarzy szkolących się, członków Lubelskiej Izby Lekarskiej z pomieszczeń bazy noclegowej Pro Medico w Warszawie przy ul. Sobieskiego 102a. Koszt pobytu wynosi 80 zł za dobę natomiast dla lekarza członka LIL koszt pobytu wynosi 60 zł za dobę, pozostałą część opłaty w wysokości 20 zł ponosi Lubelska Izba Lekarska. Lekarz zamierzający skorzystać z dofinansowania pobytu na warunkach niniejszego porozumienia powinien zgłosić swój udział w szkoleniu w LIL oraz podać datę pobytu co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem pobytu a także złożyć kwestionariusz zawierający dane dla celów podatkowych. Zgłoszenia lekarza w Śląskiej Izbie Lekarskiej dokonuje Lubelska Izba Lekarska w formie pisemnej lub mailowej.

Więcej informacji pod numerami tel : 81 53 604 87, 81 53 604 65.

Wniosek o dofinansowanie pobytu szkoleniowego

 

Rezerwacja i opłaty

Śląska Izba Lekarska
ul. Grażyńskiego 49a
tel. 32 60 44 200; 32 60 44 254
fax. 32 60 44 257

pn., wt., czw. 8.00 - 16.00
śr. 8.00 - 17.00
pt. 8.00 - 15.00

Konto 43 1020 2313 0000 3102 0020 0246

 

Doskonalenie zawodowe

Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (art. 19)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

 

Dokumenty do druku:

 
Wystąpienie o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy / lekarzy dentystów prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską
Wystąpienie o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia
Informacja o formie kształcenia

 

Pragniemy poinformować, że dokumenty zamieszczone poniżej można wypełnić na komputerze. Plik należy pobrać i uruchomić w dowolnej przeglądarce plików pdf.

 
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy / lekarzy dentystów prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską
Wystąpienie o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia 
Informacja o formie kształcenia

 

Punkty edukacyjne

Stanowisko Nr 9/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 roku w sprawie sposobu zaliczania punktów edukacyjnych uzyskanych przed 6 listopada 2004 roku.

W okresie, który rozpoczął się 6 listopada 2004 r. i zakończy się 5 listopada 2008 r. każdy lekarz i lekarz dentysta powinien uzyskać minimum 200 punktów edukacyjnych w sposób i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Z 2004 r. Nr 231 poz. 2326).

Zgodnie ze Stanowiskiem Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie sposobu zaliczania punktów edukacyjnych uzyskanych przed 6 listopada 2004 r. do pierwszego okresu rozliczeniowego zalicza się wszystkie właściwie udokumentowane punkty edukacyjne uzyskane po wejściu w życie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty tj. po dniu 27 września 1997 r. Poszczególne formy doskonalenia zawodowego z tego okresu będą rozliczane wg. punktacji określonej w załączniku nr 3 w/w rozporządzenia MZ.
W sytuacji gdy lekarz nie dysponuje dokumentami potwierdzającymi liczbę uzyskanych punktów edukacyjnych, bądź liczbę godzin wynikającą za szczegółowego programu danego zdarzenia edukacyjnego należy przyjąć, że każdy dzień udziału w kursie medycznym lub kongresie naukowym oznacza 6 godzin szkolenia, czyli 6 punktów edukacyjnych, a każdy dzień udziału w zjeździe , konferencji lub sympozjum naukowym oznacza 5 godzin szkolenia, czyli 5 punktów edukacyjnych.
Szczególną uwagę należy zwrócić na ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby punktów edukacyjnych uzyskanych z poszczególnych form kształcenia w danym okresie rozliczeniowym.
I tak np.:
- udział w krajowym lub zagranicznym kongresie , zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym można uzyskać max. 40 punktów
- udział w szkoleniu wewnętrznym max. 60 punktów (zarejestrowanym w LIL)
- udział w programie edukacyjnym opartym o zadania testowe max. 100 punktów
- udział w posiedzeniu oddziału towarzystwa naukowego lub kolegium specjalistów max. 60 punktów
- przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego 5 punktów
- indywidualna prenumerata fachowego czasopisma medycznego max. 10 punktów
Każdy lekarz i lekarz dentysta powinien złożyć w Lubelskiej Izbie Lekarskiej „Indeks doskonalenia zawodowego” z wpisanymi chronologicznie rodzajami aktywności zawodowej, kserokopiami (poświadczonymi za zgodność z oryginałem) zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów i faktur oraz zestawieniem zbiorczym wszystkich zdarzeń edukacyjnych (zgodnie z indeksem). Dokumenty te po zweryfikowaniu zostaną zwrócone. Wraz ze zwracanymi dokumentami lekarz otrzyma zaświadczenie na podstawie którego będzie mógł uzyskać wpis do prawa wykonywania zawodu z adnotacją o dopełnieniu obowiązku zawodowego i liczbą uzyskanych punktów edukacyjnych

 Wzór zestawienia zbiorczego Ewidencji Doskonalenia Zawodowego

Data wytworzenia: 2010-02-20
Odpowiada: -- w trakcie uzupełniania
Data udostępnienia: 2010-03-01
Udostępnił: Marcin Malessa
Odsłon: 47173
Rejestr zmian
Rejestr zmian
DataAutorCharakter
2010-02-02 11:49:37Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-02-02 12:06:07Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-02-02 12:07:28Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-10-06 08:36:04Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-01-11 10:44:56Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-05-08 13:23:50Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-08-21 08:40:48Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-08-21 08:41:09Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-08-21 09:07:05Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-08-22 09:44:19Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-08-22 09:45:03Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-08-22 09:47:52Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-08-31 09:05:04Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-08-31 10:27:48Marcin MalessaUaktualnienie treści
2013-11-25 13:32:27Marcin MalessaUaktualnienie treści
2014-09-08 13:04:19Marcin MalessaUaktualnienie treści
2014-09-16 11:58:53Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-01-08 13:59:51Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-01-08 14:13:35Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-01-08 15:23:31Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-01-08 15:48:27Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-01-08 15:51:28Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-10-20 12:50:35Marcin MalessaUaktualnienie treści
2016-04-07 13:35:23Marcin MalessaUaktualnienie treści
2016-06-21 15:48:20Marcin MalessaUaktualnienie treści
2016-07-07 12:10:47Marcin MalessaUaktualnienie treści
2016-07-12 16:01:44Marcin MalessaUaktualnienie treści
2016-08-29 15:01:42Dariusz AbramczykUaktualnienie treści
2016-08-29 15:03:01Dariusz AbramczykUaktualnienie treści
2016-08-29 15:03:38Dariusz AbramczykUaktualnienie treści
2016-08-29 15:05:55Dariusz AbramczykUaktualnienie treści
2016-08-29 15:06:33Dariusz AbramczykUaktualnienie treści
2016-09-29 09:08:06Dariusz AbramczykUaktualnienie treści
2016-10-21 13:00:00Dariusz AbramczykUaktualnienie treści
2016-10-21 13:00:29Dariusz AbramczykUaktualnienie treści
2016-10-21 13:12:53Dariusz AbramczykUaktualnienie treści
2016-11-04 08:12:52Dariusz AbramczykUaktualnienie treści
2016-11-04 08:12:55Dariusz AbramczykUaktualnienie treści
2017-01-23 15:10:27Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-01-23 15:11:06Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-03-08 08:43:48Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-03-10 12:04:49Dariusz AbramczykUaktualnienie treści
2017-08-10 10:35:53Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-08-10 10:36:44Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-11-09 14:09:27Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-12-19 13:49:08Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-01-24 11:51:43Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-01-24 11:54:10Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-01-24 11:56:03Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-01-24 11:56:53Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-01-24 13:52:40Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-04-04 13:45:05Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-12-13 09:39:09Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2019-01-03 13:19:22Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
© 2009-2017 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70