Obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej uchylony.
2018-12-19 12:25:00

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Chcielibyśmy poinformować, że 11 grudnia 2018 r. Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie, na mocy którego uchylono § 10a załącznika do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (dalej: OWU).

Jest to bardzo dobra wiadomość dla wielu lekarzy i podmiotów leczniczych mających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

Należy bowiem przypomnieć, że § 10a załącznika do rozporządzenia OWU zakładał obowiązek niemal wszystkich placówek, realizujących umowę z NFZ, prowadzenia, począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r., dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. W owym roku w postaci elektronicznej miały być prowadzone:

historia choroby - w przypadku świadczeniodawcy wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne;
historia zdrowia i choroby - w przypadku świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem świadczeniodawcy realizującego umowę w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, wykonującego działalność leczniczą w formie praktyki indywidualnej.
Dostrzegając, że realizacja tego obowiązku byłaby dla wielu lekarzy i lekarzy dentystów niemożliwa lub wiązałaby się ze znacznymi utrudnieniami i kosztami, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło starania, aby Minister Zdrowia wycofał się z tego pomysłu. W tej sprawie Prezydium NRL skierowało apel do Ministra Zdrowia, następnie przypomniało ten postulat w stanowisku Prezydium NRL z dnia 29 czerwca 2018 r. Postulat powtórzono także w czasie wizyty Ministra Zdrowia na posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej 20 lipca 2018 r.

Należy wyrazić zadowolenie, że po wystąpieniu Naczelnej Izby Lekarskiej dostrzeżono, że  świadczeniodawcy nie są obecnie dostatecznie przygotowani do wypełnienia obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej historii choroby oraz historii zdrowia i choroby.

Z pozdrowieniami,

Prezes A. Matyja oraz Wiceprezes A. Cisło

 

Artykuł pochodzi z:

https://www.nil.org.pl/aktualnosci/pismo-do-lekarzy-i-lekarzy-dentystow-obowiazek-prowadzenia-elektronicznej-dokumentacji-medycznej-uchylony

Data wytworzenia: 2018-12-19 12:26:00
Odpowiada: -- w trakcie uzupełniania
Data udostępnienia: 2018-12-19 12:25:00
Udostępnił: Redaktor BIP LIL
Odsłon: 501
Rejestr zmian
Rejestr zmian
DataAutorCharakter
2018-12-19 12:24:54Redaktor BIP LILUtworzenie dokumentu
2018-12-19 12:25:07Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-12-19 12:26:06Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-12-19 12:26:22Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-12-19 12:27:40Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
© 2009-2017 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70