Praca
Ogłoszenia - zatrudnię
Lubelska Izba Lekarska nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych tu ogłoszeń.
Stanowisko ds kontroli w Narodowym Funduszu Zdrowia - odział w Lublinie
Miejsce pracy:
Lublin, częste wyjazdy służbowe na terenie woj. lubelskiego
Kwalifikacje:
Lekarz medycyny z ważnym prawem wykonywania zawodu
Kontakt:
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ ul. Szkolna 16; 20-124 Lublin tel. 81 531 05 39
Staż pracy:
Data zgłoszenia:
17-01-2017
Identyfikator:
594
lekarz stomatolog
Miejsce pracy:
Kwalifikacje:
specjalizacja z zakresu protetyki stomatologicznej
Kontakt:
731 31 31 93
Staż pracy:
Data zgłoszenia:
17-01-2017
Identyfikator:
595
Lekarz anestezjolog
Miejsce pracy:
Oddziały Szpitalne Szpitala Powiatowego im. dr W. Oczki w Bełżycach
Kwalifikacje:
Lekarz posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację II st. w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
Kontakt:
SPZOZ nr 1 w Bełżycach 24-200 Bełżyce ul. Przemysłowa 44 tel. (81) 516 29 26 fax (81) 516 29 24
Staż pracy:
Data zgłoszenia:
13-01-2017
Identyfikator:
556
Lekarz neurolog
Miejsce pracy:
Oddział Chorób Wewnętrznych oraz w miarę potrzeb oddziały Szpitala Powiatowego im dr W. Oczki w Bełżycach i Zakład Piekęgnacyjno Opiekuńczy, ul Lubelska 90; 2 razy w tygodniu (wtorek i czwartek po 3 godz.) w godzinach przedpołudniowych.
Kwalifikacje:
Lekarz posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację II st. w zakresie neurologii
Kontakt:
SPZOZ nr 1 w Bełżycach 24-200 Bełżyce ul. Przemysłowa 44 tel. (81) 516 29 26 fax (81) 516 29 24
Staż pracy:
Data zgłoszenia:
13-01-2017
Identyfikator:
557
Lekarz chirurg
Miejsce pracy:
Oddział Chirurgiczny Ogólny Szpitala Powiatowego im . dr W. Oczki w Bełżycach oraz Poradnia Chirurgii Ogólnej.
Kwalifikacje:
Lekarz posiadający tytuł specjalisty lub lekarz ze specjalizacją II st. w zakresie chirurgii lub chirurgii ogólnej, lub lekarz posiadający I st. specjalizacji w zakresie chirurgii lub chirurgii ogólnej i z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w oddziale zgodnym z rodzajem specjalizacji
Kontakt:
SPZOZ nr 1 w Bełżycach 24-200 Bełżyce ul. Przemysłowa 44 tel. (81) 516 29 26 fax (81) 516 29 24
Staż pracy:
Data zgłoszenia:
13-01-2017
Identyfikator:
558
Lekarz ginekolog - położnik - umowa o pracę
Miejsce pracy:
Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Neonatologiczny Szpitala Powiatowego im dr W. Oczki w Bełżycach Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
Kwalifikacje:
Lekarz posiadający tytuł specjalisty lub lekarz z e specjalizacją II st. w zakresie ginekologii i położnictwa lub lekarz posiadający I st. specjalizacji w zakresie ginekologii i położnictwa i z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w odziale zgodnym z rodzajem specjalizacji
Kontakt:
SPZOZ nr 1 w Bełżycach 24-200 Bełżyce ul. Przemysłowa 44 tel. (81) 516 29 26 fax (81) 516 29 24
Staż pracy:
Data zgłoszenia:
13-01-2017
Identyfikator:
559
Lekarz neonatolog
Miejsce pracy:
Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Neonatologiczny Szpitala Powiatowego im dr W. Oczki w Bełżycach, ul. Lubelska 90
Kwalifikacje:
Lekarz posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację II st. w zakresie neonatologii
Kontakt:
SPZOZ nr 1 w Bełżycach 24-200 Bełżyce ul. Przemysłowa 44 tel. (81) 516 29 26 fax (81) 516 29 24
Staż pracy:
Data zgłoszenia:
13-01-2017
Identyfikator:
560
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
Miejsce pracy:
Gminny ośrodek zdrowia w Borzechowie
Kwalifikacje:
Specjalista w zakresie medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych lub pediatrii albo lekarz posiadający I st w/w specjalizacji lub będący w trakcie w/w specjalizacji
Kontakt:
SPZOZ nr 1 w Bełżycach 24-200 Bełżyce ul. Przemysłowa 44 tel. (81) 516 29 26 fax (81) 516 29 24
Staż pracy:
Data zgłoszenia:
13-01-2017
Identyfikator:
561
Lekarz POZ
Miejsce pracy:
Przychodnia "BAMED" Lublin ul.Piłsudskiego 17
Kwalifikacje:
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Kontakt:
509 770 595
Staż pracy:
Data zgłoszenia:
09-01-2017
Identyfikator:
592
Konkurs na pełnienie dyżurów medycznych i zapewnienie opieki lekarskiej dla pacjentów w oddziale chirurgii ogólnej i oddziale wewnętrznym - Lekarz (termin składania ofert do 24.01.2017)
Miejsce pracy:
SPZOZ Janów Lubelski, ul.Zamoyskiego 149
Kwalifikacje:
Lekarz specjalista lub I stopień specjalizacji lub po ukończeniu drugiego roku specjalizacji - specjalizacje zgodne ze specyfiką oddziału
Kontakt:
tel. 15 8436605 www.szpitaljanowlubelski.pl
Staż pracy:
Data zgłoszenia:
05-01-2017
Identyfikator:
591
Zatrudnię Lekarza Medycyny Estetycznej
Miejsce pracy:
Puławy (Centrum Stomatologii DENTAL-MED)
Kwalifikacje:
Specjalizacja Medycyny Estetycznej
Kontakt:
698 608 724 dental.med@wp.pl
Staż pracy:
min 2 lata doświadczenia
Data zgłoszenia:
29-12-2016
Identyfikator:
587
Nawiążę współpracę z lekarzem implantologiem
Miejsce pracy:
Puławy (Centrum Stomatologii DENTAL-MED)
Kwalifikacje:
min. 2 letnie doświadczenie
Kontakt:
698 608 724 dental.med@wp.pl
Staż pracy:
min 2 lata
Data zgłoszenia:
29-12-2016
Identyfikator:
588
Zatrudnię lekarza stomatologa/dentystę
Miejsce pracy:
Puławy (Centrum Stomatologii DENTAL-MED)
Kwalifikacje:
Po stażu lub z doświadczeniem
Kontakt:
698 608 724 dental.med@wp.pl
Staż pracy:
-
Data zgłoszenia:
29-12-2016
Identyfikator:
589
Zatrudnię Lekarza Ortodontę
Miejsce pracy:
Puławy (Centrum Stomatologii DENTAL-MED)
Kwalifikacje:
w trakcie specjalizacji lub po specjalizacji
Kontakt:
698 608 724 dental.med@wp.pl
Staż pracy:
min 2-letnie doświadczenie
Data zgłoszenia:
29-12-2016
Identyfikator:
590

© 2009-2014 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70