2001: 11 12
2002: 01 02 03 06 09 11
2003: 01 03 05 09 11
2004: 02 06 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04
Prawo stanowione przez Izbę
kwiecień 2018 r.
 
03-04-2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
 Uchwała nr 13/2018/8/RLA 06 - prawo dla cudzoziemca (NOWE) (Artur Matsutkevich)
 Uchwała nr 14/2018/8/RLA 06 - prawo dla cudzoziemca (NOWE) (Nataliya Yunka)
 Uchwała nr 15/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Bożena Kozak)
 Uchwała nr 16/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Sawicka)
 Uchwała nr 17/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Kisielewska)
 Uchwała nr 19/2018/8/PPZbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 Uchwała nr 25/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jakub Kosikowski)
 
03-04-2018 Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
 Zarządzenie nr 5/2018/8/RLZA 23/04 - śmierć (Włodzimierz Sypiański)
 Zarządzenie nr 6/2018/8/RLZA 23/04 - śmierć (Wiesław Tekely)
 Zarządzenie nr 7/2018/8/RLZA 23/04 - śmierć (Wiesław Bakoński)
 Zarządzenie nr 8/2018/8/RLZA 23/04 - śmierć (Stanisława Zuzak)
 Zarządzenie nr 9/2018/8/RLZA 23/01 - przeniesienie (Wanesa Duda)
 Zarządzenie nr 10/2018/8/RLZA 23/04 - śmierć (Mirosław Łazuka)
 Zarządzenie nr 11/2018/8/RLZA 23/04 - śmierć (Regina Kubina-Kaniewska)
 Zarządzenie nr 12/2018/8/RLZA 23/04 - śmierć (Zbigniew Jedynak)
 Zarządzenie nr 13/2018/8/RLZA 23/04 - śmierć (Krzysztof Stanek)
 Zarządzenie nr 14/2018/8/RLZA 23/04 - śmierć (Maria Dębek)
 Zarządzenie nr 15/2018/8/RLZA 23/04 - śmierć (Eugeniusz Poluha)
 Zarządzenie nr 16/2018/8/RLZA 23/04 - śmierć (Irena Antoniuk)
 Zarządzenie nr 17/2018/8/RLZA 23/04 - śmierć (Henryk Kuś)
 Zarządzenie nr 18/2018/8/RLZA 23/04 - śmierć (Stanisław Chomczyński)
 Zarządzenie nr 19/2018/8/RLZA 23/04 - śmierć (Andrzej Święciński)
 Zarządzenie nr 20/2018/8/RLZA 23/04 - śmierć (Irena Kozłowska)
 Zarządzenie nr 21/2018/8/RLZA 23/04 - śmierć (Franciszek Kot)
 
10-04-2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
 Uchwała nr 27/2018/8/RLA 02 - po stażu PL (NOWA) (Adrianna Potańska-Paździor)
 Uchwała nr 28/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marek Ogrodnik)
 Uchwała nr 29/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mateusz Duda)
 Uchwała nr 30/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Andrzej Amilusik)
 Uchwała nr 31/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Felicka)
 Uchwała nr 32/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Adriana Galińska)
 Uchwała nr 33/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jolanta Sawicka)
 Uchwała nr 34/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aleksandra Zawadzka)
 Uchwała nr 35/2018/8/RLA 02 - po stażu PL (NOWA) (Zuzanna Łokaj)
 Uchwała nr 38/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Rafał Wójcik)
 Uchwała nr 47/2018/8/PPZbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 Uchwała nr 55/2018/8/RLA 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Piotr Dziduch)
 
10-04-2018 Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
 Zarządzenie nr 22/2018/8/RLZA 23/01 - przeniesienie (Łukasz Rudnicki)
 Zarządzenie nr 23/2018/8/RLZA 23/01 - przeniesienie (Marek Pitucha)
 Zarządzenie nr 24/2018/8/RLZA 23/04 - śmierć (Bogumiła Popielnicka-Ujas)
 Zarządzenie nr 25/2018/8/RLZA 23/04 - śmierć (Maria Gadomska)
 Zarządzenie nr 26/2018/8/RLZA 23/01 - przeniesienie (Michał Kotowski)
 Zarządzenie nr 27/2018/8/RLZA 23/02 - utrata prawa (Viktor Soloviov)
 
11-04-2018 Okręgowa Rada Lekarska
 Uchwała nr 1/2018/8/Rw sprawie ustalenia liczby czlonków Prezydium ORL VIII kadencji
 Uchwała nr 2/2018/8/Rw sprawie zatwierdzenia przewodniczących delegatur LIL VIII kadencji
 Uchwała nr 3/2018/8/Rw sprawie terminów posiedzeń ORL w 2018 roku
 Uchwała nr 4/2018/8/Rw sprawie wyboru mediatora na VIII kadencję
 Uchwała nr 5/2018/8/Rw sprawie powołania komisji problemowych oraz wyboru przewodniczących tych komisji na okres VIII kadencji
 
17-04-2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
 Uchwała nr 56/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Olga Trzciniecka)
 Uchwała nr 57/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Korzeb)
 Uchwała nr 58/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Zofia Laskowska-Kotowska)
 Uchwała nr 59/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Galant)
 Uchwała nr 60/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Tomasz Koncewicz)
 Uchwała nr 61/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Robert Zubrzycki)
 Uchwała nr 62/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Tracz-Bujnowicz)
 Uchwała nr 63/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Andrzejewska)
 Uchwała nr 64/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Wioletta Dudek)
 Uchwała nr 65/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Mokrzecka)
 Uchwała nr 66/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Dacka)
 Uchwała nr 67/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marek Lalak)
 Uchwała nr 68/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Gerard Grossmann)
 Uchwała nr 69/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Adrianna Potańska-Paździor)
 Uchwała nr 70/2018/8/PPZbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 
17-04-2018 Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
 Zarządzenie nr 28/2018/8/RLZA 23/02 - utrata prawa (Jan Bzdęga)
 Zarządzenie nr 29/2018/8/RLZA 23/02 - utrata prawa (Agnieszka Kołodziejczyk)
 Zarządzenie nr 30/2018/8/RLZA 23/02 - utrata prawa (Szadi Dawayme)
 Zarządzenie nr 31/2018/8/RLZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Wiśniewska)
 Zarządzenie nr 32/2018/8/RLZA 23/01 - przeniesienie (Daniel Łukaszek)
 Zarządzenie nr 33/2018/8/RLZA 23/04 - śmierć (Wilhelmina Rachwalska)
 Zarządzenie nr 34/2018/8/RLZA 23/04 - śmierć (Jan Tracz)
 Zarządzenie nr 35/2018/8/RLZA 23/04 - śmierć (Jadwiga Kowalczuk)
 Zarządzenie nr 36/2018/8/RLZA 23/04 - śmierć (Danuta Bojanowska)
 Zarządzenie nr 37/2018/8/RLZA 23/04 - śmierć (Michał Pęcherski)
 Zarządzenie nr 38/2018/8/RLZA 23/04 - śmierć (Anna Krasowicz-Monies)
 Zarządzenie nr 39/2018/8/RLZA 23/04 - śmierć (Halina Buczkowska-Grejner)
 Zarządzenie nr 40/2018/8/RLZA 23/04 - śmierć (Zygmunt Gruca)
 Zarządzenie nr 41/2018/8/RLZA 23/04 - śmierć (Alicja Gruszczyńska)
 Zarządzenie nr 42/2018/8/RLZA 23/04 - śmierć (Witold Pawluk)
 Zarządzenie nr 43/2018/8/RLZA 23/01 - przeniesienie (Sobiesław Śnieżek)
 Zarządzenie nr 44/2018/8/RLZA 23/01 - przeniesienie (Łucja Froń)
 Zarządzenie nr 45/2018/8/RLZA 23/04 - śmierć (Edward Sosnowski)
 Zarządzenie nr 46/2018/8/RLZA 23/04 - śmierć (Andrzej Furmanek)
© 2009-2017 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70