2001: 11 12
2002: 01 02 03 06 09 11
2003: 01 03 05 09 11
2004: 02 06 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Prawo stanowione przez Izbę
wrzesień 2018 r.
 
04-09-2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
 Uchwała nr 620/2018/8/RLA 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Łukasz Lech)
 Uchwała nr 621/2018/8/RLA 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Artur Kwiatkowski)
 Uchwała nr 622/2018/8/RLA 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Anna Kułak)
 Uchwała nr 623/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Kinga Franciszkiewicz-Pietrzak)
 Uchwała nr 624/2018/8/RLA 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Natalia Mackiewicz)
 Uchwała nr 625/2018/8/RLA 11 - obywatelstwo polskie (NOWE) (Irena Kamińska)
 Uchwała nr 655/2018/8/RLA 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (NOWE) (Nelia Muzychuk)
 Uchwała nr 656/2018/8/RLA 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Dominika Kot)
 Uchwała nr 657/2018/8/RLA 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (NOWE) (Yuliya Onyshchuk)
 Uchwała nr 659/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aleksandra Rybkowska)
 Uchwała nr 660/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Pawłowska-Rut)
 Uchwała nr 661/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Rajewska-Durda)
 Uchwała nr 662/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Karolina Sprawka)
 Uchwała nr 663/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Andrzej Mazur)
 Uchwała nr 665/2018/8/PPZbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 Uchwała nr 667/2018/8/PPWykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych w formie grupowej - oświadczenie (Małgorzata Kuroczko)
 Uchwała nr 668/2018/8/RLA 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (NOWE) (Mohammed Al-Ansi)
 
04-09-2018 Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
 Zarządzenie nr 85/2018/8/RLZA 23/01 - przeniesienie (Dagmara Kaczuga)
 Zarządzenie nr 86/2018/8/RLZA 23/01 - przeniesienie (Ewelina Szewczyk)
 Zarządzenie nr 87/2018/8/RLZA 23/01 - przeniesienie (Piotr Gromek)
 Zarządzenie nr 88/2018/8/RLZA 23/01 - przeniesienie (Aleksandra Blicharz)
 
11-09-2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
 Uchwała nr 669/2018/8/RLA 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Franciszek Mularzuk)
 Uchwała nr 670/2018/8/RLA 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Katarzyna Kurowska)
 Uchwała nr 671/2018/8/PPWykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jarosław Dąbrowski)
 Uchwała nr 672/2018/8/RLA 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (NOWE) (Danylo Kutsyk)
 Uchwała nr 673/2018/8/RLA 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Marcin Wawrzoszek)
 Uchwała nr 674/2018/8/RLA 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (NOWE) (Yuliya Dudohla)
 Uchwała nr 675/2018/8/RLA 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Justyna Krzemińska)
 Uchwała nr 676/2018/8/RLA 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Paulina Hejnrych)
 Uchwała nr 677/2018/8/RLA 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Małgorzata Kaczoruk)
 Uchwała nr 678/2018/8/PPWykreślenie z rejstru podmiotów leczniczych - wykreślony wpis w CEIDG (Anna Krasowicz-Monies)
 Uchwała nr 679/2018/8/RLA 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Marcin Sójka)
 Uchwała nr 680/2018/8/PPWykreślenie z rejstru podmiotów leczniczych - wykreślony wpis w CEIDG (Maria Dębek)
 Uchwała nr 681/2018/8/PPZbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 Uchwała nr 682/2018/8/RLA 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Patrycja Rychlik)
 Uchwała nr 683/2018/8/RLA 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Magdalena Krukowska)
 Uchwała nr 684/2018/8/RLA 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Łucja Ziemba)
 
11-09-2018 Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
 Zarządzenie nr 89/2018/8/RLZA 23/04 - śmierć (Ryszard Garbalski)
 
12-09-2018 Okręgowa Rada Lekarska
 Uchwała nr 35/2018/8/RUchwała w sprawie uzupełnienia składu Komisji Stomatologicznej ORL
 Uchwała nr 36/2018/8/RUchwała w sprawie uzupełnienia składu Komisji Kultury ORL
 Uchwała nr 37/2018/8/RUchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji ds. Konkursów
 Uchwała nr 38/2018/8/RUchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rzecznika Praw Lekarza
 Uchwała nr 39/2018/8/RUchwała w sprawie powołania Rady Programowej biuletynu LIL Medicus na okres VIII Kadencji i wyboru Przewodniczącego
 Uchwała nr 40/2018/8/RUchwała w sprawie powołania członków Rady Programowej biuletynu LIL Medicus na okres VIII Kadencji
 
18-09-2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
 Uchwała nr 664/2018/8/RUchwała w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w związku z przejmowaniem dokumentacji medycznej po zmarłych lekarzach
 Uchwała nr 685/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Artur Matsutkevich)
 Uchwała nr 711/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewelina Łyciuk)
 Uchwała nr 712/2018/8/RLA 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Joanna Szyszka)
 Uchwała nr 713/2018/8/RLA 02 - po stażu PL (NOWA) (Ewelina Serej-Czarnota)
 Uchwała nr 714/2018/8/RLA 07 - prawo dla cudzoziemca ponowne (NOWE) (Roman Turchynovych)
 Uchwała nr 715/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Eliza Chudziak)
 Uchwała nr 716/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Rudnik)
 Uchwała nr 719/2018/8/PPWykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jacek Grzywnowicz)
 Uchwała nr 720/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Olga Hołownia)
 Uchwała nr 721/2018/8/PPWykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Dorota Barańczuk-Przepiórka)
 Uchwała nr 722/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Barańczuk-Przepiórka)
 Uchwała nr 723/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marcin Zając)
 Uchwała nr 725/2018/8/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Radoniewicz-Tchórz)
 Uchwała nr 726/2018/8/PPZbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 
18-09-2018 Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
 Zarządzenie nr 90/2018/8/RLZA 23/01 - przeniesienie (Maria Stepaniuk)
 Zarządzenie nr 91/2018/8/RLZA 23/01 - przeniesienie (Natalia Kwaśniak)
 Zarządzenie nr 92/2018/8/RLZA 23/01 - przeniesienie (Dawid Maciak)
© 2009-2017 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70