Status prawny

Samorzad Lekarski, jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom tej ustawy. Jednostkami organizacyjnymi samorządu lekarzy posiadającymi osobowość prawną są: Naczelna Izba Lekarska i okręgowe izby lekarskie. Ich organizacja, sposób działania i kompetencje wynikają z następujących aktów prawnych:

Art.  2. Ustawy o izbach lekarskich

1. Członkowie izb lekarskich stanowią samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów.

2. Samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów reprezentuje osoby wykonujące zawody lekarza i lekarza dentysty, sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

3. Samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa.

4. Okręgową izbę lekarską i Wojskową Izbę Lekarską stanowią lekarze wpisani na odpowiednią listę członków.

5. Naczelną Izbę Lekarską tworzą członkowie jej organów.

 

- USTAWA

z dnia 2 grudnia 2009 r.

o izbach lekarskich

(T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 522; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2020.)

 

- USTAWA

z dnia 5 grudnia 1996 r.

o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 464 z późn. zm.).

 

- USTAWA

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej

(T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638; zm: Dz. U. z 2016 r. poz. 2260.)

 

Kodeks Etyki Lekarskiej

 

Data wytworzenia: 2010-02-20
Odpowiada: -- w trakcie uzupełniania
Data udostępnienia: 2010-03-01
Udostępnił: Marcin Malessa
Odsłon: 11881
Rejestr zmian
Rejestr zmian
DataAutorCharakter
2017-01-10 11:40:50Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-01-10 11:46:48Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-01-10 11:51:01Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-01-10 11:52:13Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-01-10 12:34:22Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-01-10 15:06:27Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
© 2009-2017 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70