Staż podyplomowy

pokój: 306

tel: 81 536 04 65

fax: 81 536 04 78

e-mail: kkm@oil.lublin.pl

 

Regulamin Komisji Kształcenia Medycznego na stronie Komisji

 

Dwudniowy kurs dla lekarzy podsumowujący staż cząstkowy z zakresu medycyny ratunkowej

 

Pożyczki szkoleniowe

Komisja Kształcenia Medycznego udziela pożyczek szkoleniowych w wysokości 2.500 zł dla:
1. lekarzy w trakcie specjalizacji.
2. lekarzy doktoryzujących się nie będących pracownikami Akademii Medycznej i Szpitali Klinicznych
3. lekarzy studiujących na studiach podyplomowych


Wyżej wymienieni lekarze po spłacie pożyczki mogą ubiegać się o ponowne jej przyznanie.
Lekarze mogą w tym samym czasie korzystać tylko z jednej formy pożyczki.

Na koszty wyjazdów na zjazdy naukowe może zostać przyznana lekarzowi pożyczka w wysokości do 1.000 zł.

Lekarz składający wniosek o pożyczkę zwrotną przedstawia dokument potwierdzający odbywanie szkolenia i przypuszczalny termin egzaminów.

Formularze wniosków o przyznanie pożyczki szkoleniowej można otrzymać w sekretariacie Komisji Kształcenia Medycznego
Lublin, ul. Chmielna 4 pokój 306 lub pobrać ze strony internetowej.


UWAGA!
Wniosek należy wydrukować dwustronnie na jednej kartce A4.

Wniosek o przyznanie pożyczki szkoleniowej

 

 

Staż podyplomowy rozpoczyna się każdego roku 1 marca i 1 października.

Tryb odbywania staży podyplomowych jest uregulowany rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.03.2004 w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza stomatologa (Dz.U. z 2004 r. Nr 57, poz. 553 z późniejszymi zmianami).

I. Absolwenci/studenci VI roku Wydziału Lekarskiego lub V roku Oddziału Stomatologii mający stałe miejsce zamieszkania na terenie Województwa Lubelskiego - składają do Lubelskiej Izby Lekarskiej:

Podania o możliwość odbywania stażu na drukach dostępnych w Lubelskiej Izbie Lekarskiej, które przyjmowane są jeszcze przed uzyskaniem przez osoby zainteresowane dyplomu lekarza / lekarza stomatologa. Do podania należy dołączyć:

 1. kserokopię dowodu osobistego,
 2. w przypadku lekarzy/lekarzy dentystów, którzy nie mają stałego miejsca zameldowania na terenie województwa lubelskiego należy dołączyć oświadczenie o stałym miejscu zamieszkania,
 3. w przypadku lekarzy/lekarzy dentystów, którzy ukończyli uczelnię medyczną inną niż UM w Lublinie - zaświadczenie o uzyskaniu średniej z ocen w trakcie odbywania studiów wydane przez stosowny Dziekanat uczelni medycznej
 4. średnią ocen ze studiów (zaświadczenie z dziekanatu) – dostarczyć do 15 lipca

Pozostałe dokumenty należy złożyć do Komisji Prawo Wykonywania Zawodu.

 

II. Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie wydaje Ograniczone Prawo Wykonywania Zawodu i na mocy uchwały kieruje stażystę do jednostki służby zdrowia uprawnionej przez Urząd Marszałkowski do prowadzenia stażu.

 

III. W celu dopełnienia formalności związanych z zatrudnieniem (podpisaniem umowy o pracę na czas określony) osoba skierowana do odbycia stażu jest zobowiązana do stawienia się w wyznaczonej jednostce co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem stażu.

 

IV. Absolwenci ubiegający się o staż poza regionem działania Lubelskiej Izby Lekarskiej składają w/w dokumenty w odpowiedniej Okręgowej Izbie Lekarskiej.

 

Dla rozpoczynających staż od 1 marca termin składania wniosków: od 15 grudnia do 30 stycznia.

Dla rozpoczynających staż od 1 października termin składania wniosków: od 15 maja do 30 czerwca.

 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Komisji Kształcenia Medycznego ORL w Lublinie, tel. 81 536 04 65, fax 81 536 04 78

 

Obowiązujące kursy w trakcie stażu podyplomowego dla lekarzy medycyny:

 • bioetyka
 • prawo medyczne
 • orzecznictwo lekarskie
 • profilaktyka zakażeń HIV, diagnostyka i leczenie choroby AIDS
 • transfuzjologia kliniczna
 • kurs podsumowujący staż cząstkowy z medycyny ratunkowej

 

Obowiązujące kursy w trakcie stażu podyplomowego dla lekarzy dentystów:

 • bioetyka
 • prawo medyczne
 • orzecznictwo lekarskie
 • profilaktyka zakażeń HIV, diagnostyka i leczenie choroby AIDS
 • kurs z zakresu medycyny ratunkowej

 

Dokumenty do pobrania:

 1. średnią ocen ze studiów (zaświadczenie z dziekanatu) – dostarczyć do 15 lipca

Data wytworzenia: 2010-02-20
Odpowiada: -- w trakcie uzupełniania
Data udostępnienia: 2010-03-01
Udostępnił: Marcin Malessa
Odsłon: 69946
Rejestr zmian
Rejestr zmian
DataAutorCharakter
2010-02-02 12:06:44Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-02-02 12:07:20Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-05-07 11:34:25Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-05-07 11:45:50Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-05-07 11:48:05Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-04-14 13:39:08Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-09-28 11:14:50Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-09-28 11:15:49Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-04-20 09:18:41Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-09-07 13:04:02Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-10-09 16:08:30Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-11-06 13:54:38Marcin MalessaUaktualnienie treści
2013-06-26 13:12:56Marcin MalessaUaktualnienie treści
2013-06-26 13:17:09Marcin MalessaUaktualnienie treści
2014-01-21 14:50:21Marcin MalessaUaktualnienie treści
2014-02-20 09:59:12Marcin MalessaUaktualnienie treści
2014-04-23 12:01:24Marcin MalessaUaktualnienie treści
2014-09-16 11:59:28Marcin MalessaUaktualnienie treści
2014-10-15 13:05:31Marcin MalessaUaktualnienie treści
2014-10-15 13:06:12Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-01-08 14:13:55Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-04-09 12:36:52Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-04-09 12:37:12Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-05-14 13:20:21Marcin MalessaUaktualnienie treści
2016-03-17 12:24:01Marcin MalessaUaktualnienie treści
2016-09-22 12:29:17Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2016-09-22 12:29:50Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2016-11-04 14:11:01Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-01-03 13:23:12Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-03-27 14:28:39Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-03-27 14:35:17Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-03-27 15:18:49Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-05-15 10:04:17Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-07-14 11:57:46Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-07-14 11:58:03Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-08-17 10:31:05Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-08-22 09:30:51Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
© 2009-2017 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70