Staż podyplomowy

pokój: 306

tel: 81 536 04 65

e-mail: kkm@oil.lublin.pl

 

Regulamin Komisji Kształcenia Medycznego na stronie Komisji

 

Pożyczki szkoleniowe

Komisja Kształcenia Medycznego udziela pożyczek szkoleniowych w wysokości 2.500 zł dla:
1. lekarzy w trakcie specjalizacji.
2. lekarzy doktoryzujących się nie będących pracownikami Akademii Medycznej i Szpitali Klinicznych
3. lekarzy studiujących na studiach podyplomowych


Wyżej wymienieni lekarze po spłacie pożyczki mogą ubiegać się o ponowne jej przyznanie.
Lekarze mogą w tym samym czasie korzystać tylko z jednej formy pożyczki.

Na koszty wyjazdów na zjazdy naukowe może zostać przyznana lekarzowi pożyczka w wysokości do 1.000 zł.

Lekarz składający wniosek o pożyczkę zwrotną przedstawia dokument potwierdzający odbywanie szkolenia i przypuszczalny termin egzaminów.

Formularze wniosków o przyznanie pożyczki szkoleniowej można otrzymać w sekretariacie Komisji Kształcenia Medycznego
Lublin, ul. Chmielna 4 pokój 306 lub pobrać ze strony internetowej.Wniosek o przyznanie pożyczki szkoleniowej

 

 

Staż podyplomowy rozpoczyna się każdego roku 1 marca i 1 października.

Tryb odbywania staży podyplomowych jest uregulowany rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.09.2012 w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. z 2014 r. poz. 474 z późniejszymi zmianami).

I. Absolwenci/studenci VI roku Wydziału Lekarskiego lub V roku Oddziału Stomatologii mający stałe miejsce zamieszkania na terenie Województwa Lubelskiego - składają do Lubelskiej Izby Lekarskiej:

Podania o możliwość odbywania stażu na drukach dostępnych w Lubelskiej Izbie Lekarskiej, które przyjmowane są jeszcze przed uzyskaniem przez osoby zainteresowane dyplomu lekarza / lekarza dentysty.

Dla rozpoczynających staż od 1 marca termin składania wniosków: od 1 stycznia do 30 stycznia.

Dla rozpoczynających staż od 1 października termin składania wniosków: od 1 czerwca do 30 czerwca.

Do podania należy dołączyć średnią ocen ze studiów (zaświadczenie z dziekanatu) – dostarczyć do 15 lipca

Pozostałe dokumenty należy złożyć do Komisji Prawo Wykonywania Zawodu.

 

II. Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie wydaje Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza/Lekarza Dentysty i na mocy uchwały kieruje stażystę do podmiotu uprawnionego przez Urząd Marszałkowski do prowadzenia stażu.

 

III. W celu dopełnienia formalności związanych z zatrudnieniem (podpisaniem umowy o pracę na czas określony) osoba skierowana do odbycia stażu jest zobowiązana do stawienia się w wyznaczonej jednostce co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem stażu.

 

IV. Absolwenci ubiegający się o staż poza regionem działania Lubelskiej Izby Lekarskiej składają w/w dokumenty w odpowiedniej Okręgowej Izbie Lekarskiej.

 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Komisji Kształcenia Medycznego ORL w Lublinie, tel. 81 536 04 65

 

Obowiązujące kursy w trakcie stażu podyplomowego dla lekarzy :

 • bioetyka – organizator: Lubelska Izba Lekarska, tel. 81 53 604 65
 • prawo medyczne - organizator: Lubelska Izba Lekarska, tel. 81 53 604 65
 • orzecznictwo lekarskie - organizator: Lubelska Izba Lekarska, tel. 81 53 604 65

 

Terminy kursów z bioetyki, prawa medycznego i orzecznictwa lekarskiego:

I termin: 08 -19.04.2019 r.
II termin: 13 – 24.05.2019 r.
III termin: 10 – 18.06.2019 r. oraz 24 – 26.06.2019 r.
 

 • profilaktyka zakażeń HIV, diagnostyka i leczenie choroby AIDS – organizator: Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zgłoszenia na kurs przyjmuje mgr Dorota Szymanek: dorota.szymanek@umlub.pl
  SP Szpital Kliniczny Nr 1, Klinika Chorób Zakaźnych, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
   
 • transfuzjologia kliniczna – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, ul. Żołnierzy Niepodległej 8
   
 • kurs podsumowujący staż cząstkowy z medycyny ratunkowej - organizator: Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zgłoszenia na kurs przyjmuje lek. Tomasz Mitrut. SP Szpital Kliniczny Nr 1, Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej 20-081 Lublin, ul Staszica 16,

e-mail: chirurgiaurazowalublin@o2.pl

 

Obowiązujące kursy w trakcie stażu podyplomowego dla lekarzy dentystów:

 • bioetyka - organizator: Lubelska Izba Lekarska, tel. 81 53 604 65
 • prawo medyczne - organizator: Lubelska Izba Lekarska, tel. 81 53 604 65
 • orzecznictwo lekarskie - organizator: Lubelska Izba Lekarska, tel. 81 53 604 65
   
 • profilaktyka zakażeń HIV, diagnostyka i leczenie choroby AIDS - – organizator: Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zgłoszenia na kurs przyjmuje mgr Dorota Szymanek: dorota.szymanek@umlub.pl
  SP Szpital Kliniczny Nr 1, Klinika Chorób Zakaźnych, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
   
 • kurs z zakresu medycyny ratunkowej – organizator: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie, ul.Spadochroniarzy 8.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. średnią ocen ze studiów (zaświadczenie z dziekanatu) – dostarczyć do 15 lipca

Data wytworzenia: 2010-02-20
Odpowiada: -- w trakcie uzupełniania
Data udostępnienia: 2010-03-01
Udostępnił: Marcin Malessa
Odsłon: 83434
Rejestr zmian
Rejestr zmian
DataAutorCharakter
2010-02-02 12:06:44Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-02-02 12:07:20Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-05-07 11:34:25Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-05-07 11:45:50Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-05-07 11:48:05Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-04-14 13:39:08Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-09-28 11:14:50Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-09-28 11:15:49Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-04-20 09:18:41Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-09-07 13:04:02Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-10-09 16:08:30Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-11-06 13:54:38Marcin MalessaUaktualnienie treści
2013-06-26 13:12:56Marcin MalessaUaktualnienie treści
2013-06-26 13:17:09Marcin MalessaUaktualnienie treści
2014-01-21 14:50:21Marcin MalessaUaktualnienie treści
2014-02-20 09:59:12Marcin MalessaUaktualnienie treści
2014-04-23 12:01:24Marcin MalessaUaktualnienie treści
2014-09-16 11:59:28Marcin MalessaUaktualnienie treści
2014-10-15 13:05:31Marcin MalessaUaktualnienie treści
2014-10-15 13:06:12Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-01-08 14:13:55Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-04-09 12:36:52Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-04-09 12:37:12Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-05-14 13:20:21Marcin MalessaUaktualnienie treści
2016-03-17 12:24:01Marcin MalessaUaktualnienie treści
2016-09-22 12:29:17Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2016-09-22 12:29:50Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2016-11-04 14:11:01Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-01-03 13:23:12Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-03-27 14:28:39Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-03-27 14:35:17Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-03-27 15:18:49Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-05-15 10:04:17Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-07-14 11:57:46Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-07-14 11:58:03Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-08-17 10:31:05Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-08-22 09:30:51Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-03-12 14:16:02Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-03-12 14:18:46Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-03-12 14:19:49Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-03-12 14:23:25Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-03-26 14:22:59Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-06-07 10:53:41Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-06-12 15:35:27Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-06-15 14:46:26Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-06-22 09:59:35Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-08-03 14:02:16Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-08-03 14:02:53Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2019-01-07 09:40:41Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2019-01-08 13:22:08Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2019-01-08 13:22:30Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
© 2009-2017 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70