Zwrot z tytułu ubezpieczenia O.C. lekarzy w 2017 roku

pokój: 401

tel: 81 536 04 77

e-mail: ubezpieczenia@oil.lublin.pl

 

Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwały o dofinansownaniu przez Lubelską Izbę Lekarską swoim członkom ubezpieczeń o.c. na rok 2017 poprzez zwrot części składki z tytułu ubezpieczenia.


Dofinansowane mogą być:

- obowiązkowe ubezpieczenia o.c. z tytułu prowadzenia przez lekarzy i lekarzy dentystów praktyki zawodowej,

- dobrowolne ubezpieczenia o.c. lekarzy nie prowadzących działalności gospodarczej.

 

Wysokość kwot zwrotu składki na ubezpieczenia obowiązkowe będzie stanowić 90% kwoty wynikającej ze stawek wynegocjowanych przez LIL w ramach umowy w tym zakresie z STU Ergo Hestia S. A., a zróżnicowanych według trzech grup ryzyka:

- w I grupie ryzyka: składka ubezpieczenia w wysokości 80,00zł – należny zwrot: 72,00 zł / rok,

- w II grupie ryzyka: składka ubezpieczenia w wysokości 190,00 zł – należny zwrot: 171,00 zł / rok,

- w III grupie ryzyka: składka ubezpieczenia w wysokości 400,00 zł – należny zwrot: 360,00 zł /rok.

 

Wysokość kwoty zwrotu składki na ubezpieczenia dobrowolne będzie odpowiadać wysokości kwoty zwrotu dla ubezpieczeń obowiązkowych:

- w I grupie ryzyka – 72,00 zł / rok,

- w II grupie ryzyka – 171,00 zł / rok,

- w III grupie ryzyka – 360,00 zł / rok.

 

Prawo do zwrotu posiadają lekarze niezależnie od wyboru podmiotu ubezpieczyciela, ale tylko według zasad i do wysokości stawek zwrotu opisanych powyżej.

Ze zwrotu można skorzystać tylko w ramach jednego rodzaju ubezpieczenia i tylko z jednego tytułu ubezpieczeniowego obejmującego w sumie okres nie większy niż 12 miesięcy 2017 r. niezależnie od ilości i rodzajów posiadanych ubezpieczeń.

 

Warunkiem otrzymania zwrotu jest:

- opłacenie w całości składki za ubezpieczenie,

- brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich na rzecz samorządu lekarskiego,

- złożenie odpowiedniego wniosku wraz z dołączoną polisą ubezpieczeniową na rok 2017.
W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego zawartego przy udziale aplikacji na stronie www LIL zamiast polisy można dołączyć dowód wpłaty.

 

 

druk wniosku o częściowy zwrot składki na obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lekarzy (pdf)

druk wniosku o częściowy zwrot składki na dobrowolne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lekarzy (pdf)

 

Wnioski można składać najpóźniej do 31 stycznia 2018 roku w Biurze Izby w Lublinie lub w biurach delegatur osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 

 

Szczegóły dotyczące zasad zwrotów składki znajdą państwo w uchwałach j.n..:

- uchwała nr 107/2016/7/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie w sprawie sfinansowania poprzez zwrot części opłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie o.c. na rok 2017 z tytułu prowadzenia przez lekarzy i lekarzy dentystów praktyki zawodowej

- uchwała nr 108/2016/7/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie w sprawie sfinansowania, poprzez zwrot, części opłaconej składki na dobrowolne ubezpieczenie o.c. na rok 2017 lekarzy nie prowadzących działalności gospodarczej

Data wytworzenia: 2016-12-08
Odpowiada:
Data udostępnienia: 0000-00-00
Udostępnił:
Odsłon: 9391
Rejestr zmian
Rejestr zmian
DataAutorCharakter
2016-12-08 14:00:58Dariusz AbramczykUaktualnienie treści
2016-12-08 14:22:37Dariusz AbramczykUaktualnienie treści
2016-12-08 14:24:02Dariusz AbramczykUaktualnienie treści
2016-12-08 14:27:52Dariusz AbramczykUaktualnienie treści
2016-12-08 14:51:31Dariusz AbramczykUaktualnienie treści
2016-12-08 14:56:10Dariusz AbramczykUaktualnienie treści
2016-12-09 08:21:59Dariusz AbramczykUaktualnienie treści
2016-12-09 08:26:08Dariusz AbramczykUaktualnienie treści
2016-12-09 08:28:41Dariusz AbramczykUaktualnienie treści
2016-12-09 08:30:14Dariusz AbramczykUaktualnienie treści
2017-07-31 08:45:38Piotr CzajkaUaktualnienie treści
2017-07-31 08:46:38Piotr CzajkaUaktualnienie treści
2017-07-31 08:48:07Piotr CzajkaUaktualnienie treści
2017-08-10 10:11:06Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-08-10 10:11:21Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-08-10 10:13:17Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-02-01 17:49:24Piotr CzajkaUaktualnienie treści
2018-02-01 17:50:11Piotr CzajkaUaktualnienie treści
2018-02-01 17:50:20Piotr CzajkaUaktualnienie treści
2018-05-28 12:01:12Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
© 2009-2017 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70