logo LIL


Informacje dotyczące dostępu do portalu Wolters Kluwer

Każdy aktywny członek LIL posiada dostęp do portalu Wolters Kluwer po dokonaniu rejestracji poprzez e-mail.

Więcej informacji

Najnowsze wiadomości

Przedstawiciele LIL we władzach samorządu lekarskiego IX kadencji

XV Krajowy Zjazd Lekarzy

W drugim dniu XV Krajowego Zjazdu Lekarzy delegaci wybrali nowe władze samorządu lekarskiego IX kadencji. Weszło do nich 8 osób reprezentujących Lubelską Izbę Lekarską.

Czytaj więcej

Naczelna Rada Lekarska wybrana!

XV Krajowy Zjazd Lekarzy

Nowym prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej został dr Łukasz Jankowski. W skład nowej NRL weszli przedstawiciele LIL: Dariusz Samborski, Monika Bojarska‑Łoś i Jakub Kosikowski.

Czytaj więcej

Za zasługi dla samorządu lekarskiego

Meritus Pro Medicis

Dr n. med. Monika Bojarska‑Łoś i prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska‑Miszczuk podczas odbywającego się w Warszawie XV Krajowego Zjazdu Lekarzy (12‑14 maja) otrzymały odznaczenia Meritus Pro Medicis. 

Czytaj więcej

Powraca Sekcja Szachowa LIL

Komisja Rekreacji i Sportu LIL, szachy

Od 18 maja 2022 r. wznawia swą działalność Sekcja Szachowa w Lubelskiej Izbie Lekarskiej. Na spotkania zapraszamy całe rodziny w każdą środę od 18.30, do końca czerwca br. Zajęcia będą kontynuowane od października do grudnia.

Czytaj więcej

We wrześniu plener!

Komisja Kultury LIL

Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie zaprasza Koleżanki i Kolegów pasjonatów fotografii do udziału w IX Ogólnopolskim Plenerze Fotograficznym Lekarzy w dniach 06-11 września 2022 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Czytaj więcej

Konkurs fotograficzny

Komisja Kultury LIL

Lubelska Izba Lekarska i Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Fotograficznym i Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski ogłaszają XI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny.

Czytaj więcej

Święto 3 Maja w Lublinie

Lubelska Izba Lekarska

W oficjalnych obchodach święta 3 Maja, które odbyły się na pl. Litewskim uczestniczyła delegacja Lubelskiej Izby Lekarskiej – wiceprezes Wioletta Szafrańska‑Kocuń i wiceprezes Dariusz Samborski. 

Czytaj więcej

Od 1 maja nowy adres i godziny pracy delegatury Biała Podlaska

Delegatura LIL w Białej Podlaskiej

Tel./fax 83 344‑28‑87, kom. 605 502 710
ul. Warszawska 20, 21‑500 Biała Podlaska
e-mail: bialapodlaska@oil.lublin.pl

czynne:
poniedziałek: 7.30‑15.00,
wtorek: 7.30‑13.00,
środa: 7.30‑13.00,
czwartek: 7.30‑15.00,
piątek: 7.30‑11.30

Wiersze i bajki pisać warto!

Komisja Kultury LIL

Komisja Kultury LIL już po raz 6. organizuje Ogólnopolski Konkurs Poetycko Literacki „Lekarze dzieciom". Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: poezja – konkurs na najlepszy wiersz i proza – konkurs na najlepszą bajkę lub opowiadanie.

Czytaj więcej

Zgłoszenie do komisji problemowych ORL

Lubelska Izba Lekarska

Osoby zainteresowane udziałem w pracach poszczególnych komisji problemowych ORL uprzejmie prosimy aby zgłosiły akces drogą e-mailową: komisje@oil.lublin.pl do 12 maja br. z podaniem: imienia i nazwiska, numeru prawa wykonywania zawodu, numeru telefonu kontaktowego oraz nazwy komisji problemowej.

Czytaj więcej

II Drużynowe Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Lekarskich w tenisie stołowym

tenis stołowy, Komisja Rekreacji i Sportu LIL

Zamość, 17-19.06.2022 roku.

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie zasad funkcjonowania warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty od dnia 1 kwietnia 2022 r.

Ministerstwo Zdrowia

W związku ze zniesieniem od dnia 1 kwietnia 2022 r. wyodrębniania podmiotów leczniczych przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID‑19, a co za tym idzie w związku z brakiem możliwości wydania zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo zgody na wykonywanie zawodu lekarza dentysty na podstawie art. 7 ust. 9 i 10 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2021 r. poz. 790, z póżn. zm.), począwszy do 1 kwietnia 2022 r. wstrzymuje się wydawanie zgody na wykonywanie zawodu na wyżej wskazanej podstawie prawnej.

Czytaj więcej

Kontynuacja i nowe plany

XLII Sprawozdawczo‑Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów LIL

W obradach, które odbyły się 26 marca br., uczestniczyło 174 delegatów (frekwencja wynosiła 77,33 proc.). Po raz pierwszy głosowanie odbyło się drogą elektroniczną. Leszek Buk został ponownie wybrany prezesem LIL.

Czytaj więcej

Słownik Polsko-Ukraiński dla lekarzy i farmaceutów

Pharmindex

Udostępniamy opracowane przez Pharmindex słowniki zawierające wybrane medyczne zwroty polskie przetłumaczone na język ukraiński i uzupełnione o zapis FONETYCZNY.

Czytaj więcej

Apel o powołanie zespołu do identyfikacji obszarów potencjalnie podwyższonego ryzyka zdrowotnego

Prezydium NRL, Konwent Prezesów ORL

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich zwracają się do Ministra Zdrowia z apelem o powołanie zespołu ekspertów, którego zadaniem byłoby identyfikowanie obszarów potencjalnie podwyższonego ryzyka zdrowotnego, w związku z napływem do Polski ogromnej liczby uchodźców z Ukrainy.

Czytaj więcej

Słowniki polsko-ukraińskie i karta wywiadu lekarskiego

Naczelna Izba Lekarska

NIL chce pomóc lekarzom i lekarzom dentystom w komunikacji z pacjentami cudzoziemcami. W załącznikach znajdą Państwo kartę wywiadu lekarskiego w języku ukraińskim oraz słowniki pol.-ukr. zawierające zwroty i słowa najczęściej używane w komunikacji lekarza z pacjentem.

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce

Ministerstwo Zdrowia

Lekarze i Lekarze Dentyści: informacja o sposobach ubiegania się o zgodę Ministra Zdrowia na pracę w Polsce w zależności od posiadanego wykształcenia, znajomości języka polskiego i posiadanych dokumentów.

Оголошення про правила працевлаштування медичного персоналу з України в Польщі

Лікарі та лікарі-стоматологи: ми розрізняємо три способи подання заявки на отримання згоди міністра охорони здоров’я на роботу в Польщі, залежно від Вашої освіти, знання польської мови та наявних документів

Czytaj więcej

Medyczna platforma dla uchodźców z Ukrainy

lekarzedlaukrainy.pl

Student informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ Witold Wydmański stworzył platformę, która łączy lekarzy z potrzebującymi pomocy uchodźcami z Ukrainy. Strona jest dedykowana osobom, które potrzebują konsultacji lekarskiej, których leczenie na Ukrainie zostało przerwane lub którym kończą się lekarstwa. Ma ona ułatwić uciekającym przed wojną na wyszukiwanie specjalisty i umawianie się na wizytę. Jeżeli stan zdrowia będzie wymagać hospitalizacji, osoba taka zostanie skierowana do odpowiedniego szpitala.

Czytaj więcej

Wsparcie dla lekarzy z Ukrainy

Kontakt dla potrzebujących pomocy
i chętnych do jej udzielania 

Lekarze i Lekarze Dentyści pochodzący z Ukrainy i będący członkami Lubelskiej Izby Lekarskiej, oraz członkowie ich rodzin – uchodźcy z terenów objętych wojną, którzy w związku z sytuacją na Ukrainie potrzebują pomocy (np. materialnej, prawnej, psychologicznej) mogą zgłaszać się do naszej Izby.

W tym celu uruchomiliśmy specjalną skrzynkę mailową: dlaukrainy@oil.lublin.pl.

Zapraszamy członków LIL do włączenia się w akcję wsparcia. Prosimy o zgłaszanie na podany powyżej adres email oferowanych form pomocy. 

Czytaj więcej

Komunikat Komisji Stomatologicznej NRL

Komunikat
Komisji Stomatologicznej NRL
z dnia 28 października 2021r.
ws oświadczeń o wyrażeniu zgody oraz aneksów przedłużających umowy z NFZ


Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Apelem  podjętym dniu 24 września br. zwróciło się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o wstrzymanie  akcji pozyskiwania od świadczeniodawców oświadczeń wyrażających zgodę na przedłużenie umów wygasających  w połowie przyszłego roku. Dwa dni temu odpowiedź w tej sprawie nadesłał wiceprezes NFZ. W  odpowiedzi tej Fundusz nie wyjaśnia stanowiska NFZ wobec zasugerowanej w Apelu Prezydium NRL interpretacji przepisu ustawy covidowej, mającego być podstawą prawną przedłużenia umów.

Czytaj więcej

Bezpłatna pomoc prawna


Wszystkie odnośniki do ofert pomocy prawnej znajdują się poniżej:

Najnowsze ogłoszenia

Dam pracę

LEKARZ UMOWA - KONTRAKT LEKARSKI

SANATORIUM UZDROWISKOWE ROLNIK W NAŁĘCZOWIE ul. Górskiego 14 24-150 Nałęczów

Dam pracę

LEKARZ

CYCÓW WOJ. LUBELSKIE

Dam pracę

Lekarz hospicjum domowego Lublin

Lublin

Dam pracę

Telemedycyna - lekarz: alergolog; dermatolog; endokrynolog; internista; medycyny rodzinnej; pediatra.

Praca zdalna.

Dam pracę

Lekarz psychiatra - praca zdalna lub/i stacjonarna.

Praca zdalna lub stacjonarna (centrum Warszawy)

Dam pracę

SPECJALISTA ORTODONTA

NZOZ REHABILITACJA STOCZEK ŁUKOWSKI

Przypominamy: Lekarze, którzy zamierzają wykonywać zawód w ramach działalności gospodarczej (wszelkie formy praktyki zawodowej), muszą przed rozpoczęciem działalności, uzyskać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Izbę Lekarską.