logo LIL

Od 1 lipca 2020 r. biuro Lubelskiej Izby Lekarskiej czynne jest w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8:00 : 15:00
wtorek 8:00 : 16:00

Informujemy iż dnia 14 sierpnia 2020r. biuro Lubleskiej Izby Lekarskiej będzie nieczynne.

Jednocześnie informujemy, że w związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii związanym z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 osoby odwiedzające biuro bądź delegaturę Lubelskiej Izby Lekarskiej będą obsługiwane z zachowaniem poniższych zasad sanitarnych:

  • obowiązuje stosowanie środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
  • każda z osób przychodzących będzie miała przeprowadzony pomiar temperatury przy wejściu do budynku,
  • na terenie biura Lubelskiej Izby Lekarskiej przebywać może jednocześnie 10 osób (z wyłączeniem pracowników),
  • każda osoba po wejściu do biura bądź delegatury zobowiązana jest do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji dostępnego przy wejściu,
  • osoby załatwiające sprawę/uczestnicy przesłuchań w Kancelarii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej/w Kancelarii Okręgowego Sądu Lekarskiego zobowiązani są do oczekiwania na obsługę w wyznaczonych strefach, zachowując bezpieczną odległość od siebie,
  • w przypadku stwierdzenia przez pracownika izby u osoby odwiedzającej biuro lub delegaturę symptomów takich jak: podwyższona temperatura , uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu osoba ta może zostać poproszona o natychmiastowe opuszczenie biura bądź delegatury.

Ponadto, w dalszym ciągu sprawy można załatwiać telefonicznie oraz mailowo, do czego gorąco zachęcamy.

Uwaga Absolwenci Uniwersytetu Medycznego!!!

Prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego

Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego można składać osobiście w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie ul. Chmielna 4 – Sala Konferencyjna (Parter), w siedzibach delegatur w Chełmie, Białej Podlaskiej i Zamościu kontakt dostępny na stronie: https://nowa.oil.lublin.pl lub drogą korespondencyjną.

Termin składania wniosków do 31 sierpnia 2020r. Przyjmowanie interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 13.00.

Kontakt do Działu Rejestru Lekarzy pod numerem telefonu 81 536 04 85/81 lub na adres mailowy: rejestr.lekarzy@oil.lublin.pl

Wykaz niezbędnych dokumentów wraz z drukami wniosków oraz oświadczeń do pobrania znajdują się na stronie https://nowa.oil.lublin.pl/pages/pwz Załatwianie Spraw- Prawo Wykonywania Zawodu – Opis Procedur

System Monitorowania Kształcenia

Potwierdzanie tożsamości w SMK na podstawie zaświadczenia z dziekanatu i dowodu osobistego odbywać się będzie codziennie w godzinach 10.00 -13.00 w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej, ul. Chmielna 4, sala konferencyjna (parter).

Przypominamy: Lekarze, którzy zamierzają wykonywać zawód w ramach działalności gospodarczej (wszelkie formy praktyki zawodowej), muszą przed rozpoczęciem działalności, uzyskać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Izbę Lekarską.

Najnowsze wiadomości

Badanie ankietowe prowadzone przez pracowników i studentów Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskie - badanie dobrostanu w odniesieniu do środowiska pracy chirurgów, prośba o wypełnienie ankiety

Zespół ds. analiz komfortu cieplnego, produktywności i dobrostanu Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej  prowadzi szerokie badania dotyczące warunków środowiska cieplnego w szpitalach. Jednym z elementów tych badań jest ocena dobrostanu chirurgów w odniesieniu do warunków środowiska wewnętrznego, która jest tematem pracy magisterskiej prowadzonej przez Panią inż. Dominikę Ćwiklińską. Wyniki przeprowadzonych badań będą wykorzystane do przygotowania publikacji naukowej, jak również przy opracowywaniu wytycznych dotyczących urządzeń do wentylacji i klimatyzacji oraz organizacji środowiska wewnętrznego w salach operacyjnych w sposób umożliwiający osiągnięcie komfortu pracy chirurgów.

Ankieta składa się z 36 pytań dotyczących podzielonych na części dotyczące odczuć odnośnie: oświetlenia w polu operacyjnym, środowiska cieplnego, jakości powietrza oraz hałasu, a także odzieży medycznej. Ankieta jest w pełni anonimowa i jest dostępna pod adresem https://tiny.pl/79x7t.

Wychodzimy na ulice! 8.08.2020 r.

Porozumienie Zawodów Medycznych

Czytaj więcej

Tarcza antykryzysowa dla lekarzy i lekarzy dentystów

Tarcza Antykryzysowa

Czytaj więcej

Nakaz pracy w jednym miejscu dla personelu zajmującego się COVID-19 trochę złagodzony

Prawo.pl

To dyrektor szpitala jednoimiennego lub placówki z oddziałem zakaźnym zadecyduje czy pracownik medyczny zajmujący się pacjentami z COVID-19 będzie miał nakaz pracy w jednym miejscu. A lekarz czy pielęgniarka będą mogli odwołać się od tej decyzji. Takie możliwości stworzą wchodzące właśnie w życie zmiany w przepisach.

Czytaj więcej

Informujemy iż dnia 14 sierpnia 2020r. biuro Lubleskiej Izby Lekarskiej będzie nieczynne.

Protest – 8 sierpnia

NRL

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej popiera postulaty organizowanego w dniu 8 sierpnia 2020 r. zgromadzenia publicznego wyrażającego protest przeciwko niedawnym zmianom w kodeksie karnym i apeluje do wszystkich środowisk medycznych o poparcie postulatów tego protestu.

Czytaj więcej

Apel Prezesów Towarzystw Lekarskich

NIL, art. 37a

W dniu 20 lipca 2020 r. Prezesi Towarzystw Lekarskich wystosowali apel o uchylenie zmian dokonanych w art. 37a Kodeksu karnego przy okazji uchwalania tzw. tarczy antykryzysowej 4.0, który również w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej poparł Prezes Andrzeja Matyja.

Czytaj więcej

Sejm RP poparł niektóre poprawki Senatu RP do ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

Sejm RP

W dniu 16 lipca 2020 r. na posiedzeniu plenarnym Sejmu RP zostało rozpatrzone sprawozdanie sejmowej Komisji Zdrowia dotyczące poprawek Senatu RP do ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystów oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Ustawa ostatecznie uchwalona – kształcenie lekarzy będzie prostsze

Prawo.pl

Młodzi lekarze nie będą jednak musieli przedstawiać listów intencyjnych od dyrektora szpitala, w którym mieliby odbywać specjalizację, przy przyjmowaniu na rezydenturę. Medycy alarmowali wcześniej, że to zablokuje im dostęp do wybranej specjalizacji. Uproszczony ma być też tryb przyznawania prawa do wykonywania zawodu cudzoziemcom.

Czytaj więcej

Odpowiedź z Kancelarii Prezydenta RP
– dot. zmiany w art. 37a kk

Prezydent RP, NRL

Z odpowiedzi otrzymanej od Szefa Kancelarii Prezydenta RP wynika, że zmiana w art. 37a kodeksu karnego nie zwiększa zagrożenia karnego za nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 kodeksu karnego), spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 kodeksu karnego) ani za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 kodeksu karnego).

Czytaj więcej

Stażyści uczą się w domu

LIL, e-learning

Komisja Kształcenia Medycznego w Lubelskiej Izbie Lekarskiej prowadzi kursy dla stażystów (lekarzy i lekarzy dentystów) metodą e‑learningu.

Czytaj więcej

Badanie dot. postrzegania leków opioidowych oraz kannabinoidowych wśród lekarzy

Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa w Warszawie
Grupa badawcza:  „OBSERWATORIUM – odpowiedzialne leczenie bólu” prowadzona przez Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa w Warszawie zaprasza do udziału w anonimowym badaniu ankietowym dotyczącym nastawienia do leków kannabinoidowych (tzw. "medycznej marihuany") oraz opioidowych.

Czytaj więcej

Badanie „Stres, zdrowie i postrzegane wsparcie społeczne wśród pracowników medycznych(...)"

Akademia Pedagogiki Specjalnej

Badanie dotyczy poziomu stresu, dobrostanu, zdrowia psychicznego i uzyskiwanego wsparcia w związku z COVID‑19.

Czytaj więcej

Badanie dot. zdrowia i bezpieczeństwa pracowników służby zdrowia podczas epidemii COVID-19

WHO, MZ, NIL

Biuro krajowe WHO w Polsce zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety online dot. zdrowia i bezpieczeństwa pracowników służby zdrowia podczas epidemii COVID-19.

Czytaj więcej

E-skierowania a kody resortowe

MZ

W przypadku, gdy e-skierowanie wystawione jest do komórki organizacyjnej (np. poradni) oznaczonej odpowiednim kodem resortowym (część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - 4-znakowy kod), a nazwa tej komórki nie zgadza się z nazwą zawartą w ww. rozporządzeniu w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania, należy takie skierowanie przyjąć na podstawie prawidłowego kodu resortowego wskazanego w e-skierowaniu.

Czytaj więcej

Stypendia NRL – wznowiony nabór

NRL

Wznowiono nabór wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego NRL. Wnioski można składać do końca sierpnia 2020 r.

Czytaj więcej

Umowy rezydenckie – podwyżki wynagrodzeń

MZ

Informujemy, że w dniu 1 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury - Dz. U. poz. 1134. 

Czytaj więcej

Bezpłatna pomoc prawna

dla lekarzy i lekarzy dentystów

Wszystkie odnośniki do ofert pomocy prawnej znajdują się poniżej:

OIRP Lublin

OIL #959

OIL #964

adwokatura.pl

Sierpień 2020

P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Najnowsze ogłoszenia

Dam pracę

Lekarz stomatolog endodonta

Poradnia medyczna MULTIMED Lublin

Dam pracę

Lekarz peniodontolog

MULTIMED PORADNIA MEDYCZNA w Lublinnie

Dam pracę

Lekarz medycyny

Parczew, woj. lubelskie

Dam pracę

LEKARZ STOMATOLOG NA ZASTĘPSTWO OD SIERPNIA - GRUDNIA 2020 - 1/2 ETATU

SP ZOZ MARKUSZÓW

Dam pracę

Lekarz pediatra

NZOZ PLR "Brzeziny III" w Świdniku

Dam pracę

Lekarz medycyny rodzinnej

Lublin, al. Racławickie 14, NZOZ Poradnia Zdrowia KUL