logo LIL

Praca Biura Lubelskiej Izby Lekarskiej od 1 marca 2021 r.


Biuro Lubelskiej Izby Lekarskiej dla interesantów planujących osobiste stawiennictwo jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00.

Kasa jest czynna w godzinach pracy biura LIL - jednocześnie zachęcamy do wnoszenia opłat za składki w formie przelewu bankowego.

Numer indywidualnego rachunku do wpłat można sprawdzić tutaj

Dokumenty w formie papierowej można składać poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w budynku siedziby Lubelskiej Izby Lekarskiej przy ul. Chmielnej 4 w Lublinie (parter, przy portierni).

Zachęcamy wszystkich interesantów do rezerwowania wizyt w biurze Lubelskiej Izby Lekarskiej, osoby te będą przyjmowane w pierwszej kolejności - wizytę można zarezerwować poprzez wypełnienie formularza:

Formularz rezerwacji wizyty w biurze LIL

Wytyczne dotyczące wizyty w biurze LIL

  • obowiązuje stosowanie środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
  • każda z osób przychodzących będzie miała przeprowadzony pomiar temperatury przy wejściu do budynku,
  • na terenie biura Lubelskiej Izby Lekarskiej przebywać może jednocześnie 10 osób (z wyłączeniem pracowników),
  • każda osoba po wejściu do biura bądź delegatury zobowiązana jest do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji dostępnego przy wejściu,
  • osoby załatwiające sprawę/uczestnicy przesłuchań w Kancelarii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej/w Kancelarii Okręgowego Sądu Lekarskiego zobowiązani są do oczekiwania na obsługę w wyznaczonych strefach, zachowując bezpieczną odległość od siebie,
  • w przypadku stwierdzenia przez pracownika izby u osoby odwiedzającej biuro lub delegaturę symptomów takich jak: podwyższona temperatura , uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu osoba ta może zostać poproszona o natychmiastowe opuszczenie biura bądź delegatury.

Pracownicy Lubelskiej Izby Lekarskiej dostępni będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 poprzez kontakt telefoniczny oraz e-mailowy: biuro LIL


Szczepienie przeciw SARS-CoV-2 - informacje

Kliknij tutaj, aby wyświetlić informcję

Najnowsze wiadomości

II Wiosenna Konferencja Internistyczna

konferencja, Śląska Izba Lekarska

Śląska Izba Lekarska Katedra i Klinika Chorób wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Pan Prof dr hab n. med. Michał Holecki serdecznie zapraszają do udziału w konferencji - „II Wiosenna Konferencja Internistyczna", która odbędzie się 24 kwietnia br.

Czytaj więcej

Światowy Dzień Zdrowia

NIL

Szanowni Państwo, 
zapraszamy do obejrzenia filmu Naczelnej Izby Lekarskiej, który powstał z okazji Światowego Dnia Zdrowia i Dnia Pracownika Służby Zdrowia: https://nil.org.pl/aktualnosci/5408-swiatowy-dzien-zdrowia

Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL

Wznowienie szczepień grupy „0”

NFZ

Szczepienia osób należących do tzw. grupy 0 zostały wznowione w miesiącu marcu „dla osób uprawnionych w ramach etapu „0” oraz „1” – m.in. wykonujących zawody medyczne oraz nauczycieli akademickich, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli brać udziału w szczepieniu przeciwko COVID-19 w ustalonym wcześniej terminie istnieje możliwość szczepienia w punkcie szczepień w ramach posiadanego skierowania”.

Czytaj więcej

Ponowny apel Prezesa NRL ws. PES

NIL. PES

W dniu 22.03 br., Prezes NRL ponownie zaapelował do Ministra Zdrowia o rozpatrzenie apelu o odstąpienie od przeprowadzenia części ustnej PES w dziedzinach medycyny, w których egzamin składa się z części ustnej i pisemnej. Wystosował również pisma do konsultantów krajowych prof. Andrzeja Horbana oraz prof. Iwony Paradowskiej‑Stankiewicz, o których stanowiska MZ oparł swoją decyzję z dnia 17 marca br., że PES odbędzie się w sesji wiosennej zgodnie z wyznaczonymi terminami, z możliwością zmiany terminu na sesję jesienną.

Czytaj więcej

MZ odwołuje zmianę terminu PES

PES, MZ

Minister Zdrowia informuje, że PES odbędzie się w sesji wiosennej zgodnie z wyznaczonymi terminami. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie przystąpią do PES w sesji wiosennej będą uprawnione do jego złożenia w sesji jesiennej (bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów).

Czytaj więcej

Stanowisko Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich w sprawie PES

PES

W odpowiedzi na decyzję ministra zdrowia z dnia 16.03 br. o przesunięciu PES o dwa miesięce, Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich podjął staowisko, w którym wyraził oburzenie tą decyzją MZ i zażądał jej odwołania.

Czytaj więcej

Anonimowa ankieta dot. zbatania stanu wiedzy polskich lekarzy na temat skali TIRADS (Thyroid Imaging Reporting and Data System)


Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety. Reprezentujemy Gdański Uniwersytet Medyczny, dr n. med. Tomasz Nowicki jest adiunktem w Zakładzie Radiologii a dr n.med. Andrzej Hellmann adiunktem w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej.

LINK DO ANKIETY: https://forms.gle/DgZZZsQEkA7deBeR8

Czytaj więcej

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 9 marca 2021r.

w sprawie poparcia wniosku dotyczącego odwołania ustnej części Państwowego Egzaminu Specjalistycznego w sesji wiosna 2021r.

Pełna treść pisma

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 23.02.2021 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń o utworzenie rejonów wnioskowych

LIL

Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie informuje, że do dnia 30 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Lubelskiej Izby Lekarskiej), przyjmuje pisemne wnioski grupy lekarzy lub lekarzy dentystów albo lekarzy i lekarzy dentystów – członków tej samej delegatury, liczącej co najmniej tylu członków, ilu wynosi ustalona przez okręgową radę lekarską minimalna liczba członków rejonu (40 członków) o utworzenie rejonów wyborczych (rejony wnioskowe).

Czytaj więcej

oświadczenie uwzględniające postanowienia aktualnie uchwalonej ustawy zmieniającej treść art. 47 ust. 3

Na prośbę Koleżanek i Kolegów lekarzy i lekarzy dentystów, członków LIL publikujemy oświadczenie uwzględniające postanowienia aktualnie uchwalonej ustawy zmieniającej treść art. 47 ust. 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Oświadczenie dotyczy przesłanek wyłączających możliwość pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii. Po wypełnieniu oświadczenia oraz klauzuli RODO prosimy o dosłanie do siedziby Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Formularz do pobrania

Medycy mogą zaszczepić się w dowolnym terminie w każdym punkcie szczepień w kraju

NIL, MZ – aktualizacja 28.01

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 stycznia 2021 r., Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że personel medyczny uprawniony do szczepień przeciwko Covid19 w ramach grupy „0” może w dowolnym terminie skorzystać z możliwości zaszczepienie się w każdym punkcie szczepień na terenie kraju. W związku z powyższym, osoby, które dotychczas nie skorzystały z możliwości zaszczepienia się mogą zapisać się na szczepienie w wybranym przez siebie punkcie szczepień i zarezerwować wolny termin.

 Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL

Czytaj więcej

Program dostępu do obiektów sportowych na terenie kraju dla członków LIL

Komisja Rekreacji i Sportu Lubelskiej Izby Lekarskiej współfinansuje program dostępu do obiektów sportowych na terenie kraju dla członków LIL, na podstawie kart wystawianych przez Benefit Systems.

Czytaj więcej

Najnowsze ogłoszenia

Dam pracę

Lekarz specjalista z zakresu medycyny pracy

SPZOZ w Lubartowie, Poradnia Medycyny Pracy

Dam pracę

Stomatolog

Wyspecjalizowana klinika stomatologiczna poszukuje lekarza stomatologa chcącego poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnej stomatologii

Dam pracę

Lekarz stomatolog

Lublin, Czuby

Dam pracę

Lekarz w Przychodni Rejonowej w Bychawie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie, ul. Piłsudskiego 26/28/30

Dam pracę

Lekarz Oddziału Chorób Wewnętrznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie, ul. Piłsudskiego 26/28/30

Dam pracę

Lekarz psychiatra - telemedycyna (praca zdalna)

Praca zdalna z dowolnego miejsca w Unii Europejskiej

Przypominamy: Lekarze, którzy zamierzają wykonywać zawód w ramach działalności gospodarczej (wszelkie formy praktyki zawodowej), muszą przed rozpoczęciem działalności, uzyskać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Izbę Lekarską.