Stanowisko Nr 3/2011/6/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 9 listopada 2011 r. 

Na podstawie art.5 p.15 ustawy o izbach lekarskich i w związku z informacjami otrzymanymi od lekarzy, Okręgowa Rada Lekarska zapoznała się ze sposobem sprawowania opieki lekarskiej nad pacjentami Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego SP ZOZ w Lubartowie.


Rada stwierdza, że zabezpieczenie 60 łóżkowego oddziału z Salą Intensywnego Nadzoru, 300 łóżkowego szpitala na wypadek doraźnych konsultacji i interwencji a zwłaszcza Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przez jednego lekarza internistę/kardiologa – jest niewystarczające i niedopuszczalne.


Sytuacja ta czyni wielce prawdopodobnym popełnienie błędu medycznego, w rodzaju – organizacyjnym.


Wnosimy o zwiększenie obsady w ramach dyżuru internistyczno-kardiologicznego i zorganizowanie niezależnego zabezpieczenia internistycznego podczas dyżuru w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.