Stanowisko Nr 6/2011/6/R
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 14 listopada 2011 r.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie pozytywnie ocenia projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych m. in. w zakresie deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i wnioskuje do władz Naczelnych Samorządu Lekarzy o poparcie tego projektu.


Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Janusz Spustek