Stanowisko
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 3 grudnia 2014 r.

 

         w sprawie poparcia działań lekarzy POZ dotyczących kontraktowania
świadczeń na rok 2015

 

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie popiera działania zespołu negocjacyjnego Federacji "Porozumienie Zielonogórskie" i Zarządu Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców dotyczące kontraktowania umów w zakresie POZ i AOS na rok 2015.
Działania te mają za zadanie wyegzekwowanie właściwego finansowania w POZ i AOS w celu utrzymania co najmniej dotychczasowej jakości i poziomu opieki nad pacjentem. 

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Monika Bojarska Łoś
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Janusz Spustek