UCHWAŁA Nr 120/2017/7/R
  Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 5 kwietnia 2017 r.

w sprawie ustalenia liczby mandatów na okręgowy zjazd lekarzy

 

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (tj. Dz. U. z 2016 poz.522 ze zm.) w zw. §14 ust. 3 regulaminu wyborów do organów izb lekarskich , na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

  1. Okręgowa Rada Lekarska na wniosek Okręgowej Komisji Wyborczej zawarty w uchwale OKW nr 4 z dnia 4 kwietnia 2017 r. ustala, w oparciu o liczbę mandatów określoną w rejonach wyborczych, liczbę mandatów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy kolejnej kadencji w liczbie 263 .

  2. Liczba delegatów wybierana w poszczególnych rejonach określona jest w załączniku nr 1 do uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Monika Bojarska Łoś
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Janusz Spustek

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 120/2017/7/R(pdf)