Badanie ankietowe prowadzone przez pracowników i studentów Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskie - badanie dobrostanu w odniesieniu do środowiska pracy chirurgów, prośba o wypełnienie ankiety

Zespół ds. analiz komfortu cieplnego, produktywności i dobrostanu Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej  prowadzi szerokie badania dotyczące warunków środowiska cieplnego w szpitalach. Jednym z elementów tych badań jest ocena dobrostanu chirurgów w odniesieniu do warunków środowiska wewnętrznego, która jest tematem pracy magisterskiej prowadzonej przez Panią inż. Dominikę Ćwiklińską. Wyniki przeprowadzonych badań będą wykorzystane do przygotowania publikacji naukowej, jak również przy opracowywaniu wytycznych dotyczących urządzeń do wentylacji i klimatyzacji oraz organizacji środowiska wewnętrznego w salach operacyjnych w sposób umożliwiający osiągnięcie komfortu pracy chirurgów.

Ankieta składa się z 36 pytań dotyczących podzielonych na części dotyczące odczuć odnośnie: oświetlenia w polu operacyjnym, środowiska cieplnego, jakości powietrza oraz hałasu, a także odzieży medycznej. Ankieta jest w pełni anonimowa i jest dostępna pod adresem https://tiny.pl/79x7t.


Wychodzimy na ulice! 8.08.2020 r.

Porozumienie Zawodów Medycznych

Więcej...


Protest już w sobotę!

8.08.2020

Medycy, którzy chcą wziąć udział w proteście organizowanym przez lubelskie oddziały: Porozumienia Chirurgów SKALPEL a także OZZL przy wsparciu Lubelskiej Izby Lekarskiej –– mogą wyjechać z Lublina do stolicy specjalnie w tym celu przygotowanymi autokarami.

Więcej...


Tarcza antykryzysowa dla lekarzy i lekarzy dentystów

Tarcza Antykryzysowa

Więcej...


Nakaz pracy w jednym miejscu dla personelu zajmującego się COVID-19 trochę złagodzony

Prawo.pl

To dyrektor szpitala jednoimiennego lub placówki z oddziałem zakaźnym zadecyduje czy pracownik medyczny zajmujący się pacjentami z COVID-19 będzie miał nakaz pracy w jednym miejscu. A lekarz czy pielęgniarka będą mogli odwołać się od tej decyzji. Takie możliwości stworzą wchodzące właśnie w życie zmiany w przepisach.

Więcej...


Informujemy iż dnia 14 sierpnia 2020r. biuro Lubleskiej Izby Lekarskiej będzie nieczynne.


Protest – 8 sierpnia

NRL

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej popiera postulaty organizowanego w dniu 8 sierpnia 2020 r. zgromadzenia publicznego wyrażającego protest przeciwko niedawnym zmianom w kodeksie karnym i apeluje do wszystkich środowisk medycznych o poparcie postulatów tego protestu.

Więcej...


Apel Prezesów Towarzystw Lekarskich

NIL, art. 37a

W dniu 20 lipca 2020 r. Prezesi Towarzystw Lekarskich wystosowali apel o uchylenie zmian dokonanych w art. 37a Kodeksu karnego przy okazji uchwalania tzw. tarczy antykryzysowej 4.0, który również w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej poparł Prezes Andrzeja Matyja.

Więcej...


Sejm RP poparł niektóre poprawki Senatu RP do ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

Sejm RP

W dniu 16 lipca 2020 r. na posiedzeniu plenarnym Sejmu RP zostało rozpatrzone sprawozdanie sejmowej Komisji Zdrowia dotyczące poprawek Senatu RP do ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystów oraz niektórych innych ustaw.

Więcej...


Ustawa ostatecznie uchwalona – kształcenie lekarzy będzie prostsze

Prawo.pl

Młodzi lekarze nie będą jednak musieli przedstawiać listów intencyjnych od dyrektora szpitala, w którym mieliby odbywać specjalizację, przy przyjmowaniu na rezydenturę. Medycy alarmowali wcześniej, że to zablokuje im dostęp do wybranej specjalizacji. Uproszczony ma być też tryb przyznawania prawa do wykonywania zawodu cudzoziemcom.

Więcej...
Wybierz numer strony z wiadomościami:

Archiwum

Archiwum - tematycznie