Informacja dotycząca sprawozdawczości w 2023 r.


Centrum e-Zdrowia

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2022 poz. 459 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2303 z późn. zm.)., wszystkie praktyki zawodowe mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministra Zdrowia. Dlatego też przypominamy o wywiązaniu się z obowiązku i zachęcamy do złożenia sprawozdań w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia.

Wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu jak i samymi sprawozdaniami znajdują się na stronie:
https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-zdrowia,
a dostęp do Systemu znajduje się na stronie:
https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html

Więcej...

BAL LEKARZA - Chełm


Delegatura Chełmska Lubelskiej Izby Lekarskiej zaprasza na BAL LEKARZA

Więcej...

Uchwała Okręgowej Rady Lekarskiej w sprawie trybu zwolnienia z obowiązku uiszczania składek


Dział prawny Lubelskiej Izby Lekarskiej informuje, że 11 stycznia br. Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę nr 47/2023/9/ORL w sprawie trybu zwolnienia z obowiązku uiszczania składek, obniżenia wysokości należnej składki oraz umorzenia należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek członkowskich na rzecz Lubelskiej Izby Lekarskiej (Link do uchwały 47/2023/9/ORL).

Zgodnie z nią wszelkie sprawy związane z obniżeniem, zwolnieniem czy też umorzeniem składek członkowskich rozpatrywane są indywidualnie przez Prezydium Rady. Wnioski w tych sprawach muszą być uzasadnione szczególnymi powodami i wymagają dołączenia stosownych dokumentów na ich potwierdzenie.

Kolędowali aż niebo jaśniało!


Komisja Kultury LIL, Chór Continuum

Chór Continuum Lubelskiej Izby Lekarskiej w swojej bardzo bogatej, bożonarodzeniowej trasie koncertowej znalazł czas aby zaprosić na wspólne śpiewanie pastorałek i kolęd lekarzy LIL a także wszystkich chętnych.

Więcej...

Rada radziła – nowy rok rozpoczęto


Lubelska Izba Lekarska

W środę 11 stycznia br. odbyło się pierwsze w nowym roku posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej. Obradom przewodniczył prezes ORL Leszek Buk.

Więcej...

Zaproszenie na Karnawałowy Bal Prawnika i Lekarza


Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Zamościu
Zamojska Delegatura Lubelskiej Izby Lekarskiej

Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Zamościu wraz z Zamojską Delegaturą Lubelskiej Izby Lekarskiej – kontynuując tradycję wspólnej zabawy karnawałowej – zapraszają wszystkich Prawników i Lekarzy na „Karnawałowy Bal Prawnika i Lekarza” organizowany w dniu 18 lutego 2023 r. w „Sali Kryształowej” ARTIS HOTEL & SPA, Sitaniec 1.

Więcej...

Kolędować radośnie – z chórem Continuum


Komisja Kultury LIL, Chór Continuum

Na wspólne śpiewanie kolęd chórzyści zapraszają wszystkich chętnych 13 stycznia do siedziby Lubelskiej Izby Lekarskiej przy ul. Chmielnej 4 w Lublinie. Będzie to kolejny Muzyczny Piątek; początek o godz. 18. 

Chór Continuum LIL w styczniu zaprasza również na koncerty kolęd. Najbliższy z okazji Święta Trzech Króli, 6 stycznia o godz. 16 w kościele pw. Wniebowzięcia Maryi Panny w Kraśniku.

Więcej...

Komunikat w sprawie ubezpieczenia OC


Ubezpieczenie OC w 2023 r.

W związku z wiadomościami e‑mail wysyłanymi do członków Lubelskiej Izby Lekarskiej z adresu polisy@lewczuk.biz informujemy, że oferta wznowienia umowy ubezpieczenia w STU Ergo Hestia S.A. jest prywatną inicjatywą Pana Tadeusza Lewczuka (Lewczuk Sp. z o.o) i nie była uzgodniona z Lubelską Izbą Lekarską.

Obecnie finansujemy ubezpieczenie OC obowiązkowe lub dobrowolne wraz z ubezpieczeniem ochrony prawnej w ramach porozumienia z PZU S.A. – szczegóły przystąpienia do programu pod adresem: https://www.oil.lublin.pl/news/1311

Informujemy, że w 2023 r. nie będziemy wypłacać zwrotów z ubezpieczeń wzorem ubiegłych lat.


Możliwe jest odstąpienie od umowy zawartej na rok 2023 z Lewczuk sp. z o.o. (wzór do pobrania *pdf, *docx) w terminie 7 dni (praktyki lekarskie), 30 dni (pozostali)

wzór odstąpienia od umowy OC PDF


wzór odstąpienia od umowy OC docx

Lekarze seniorzy – świątecznie i noworocznie


Komisja ds. Lekarzy Seniorów LIL

Tuż przed końcem roku, w czwartek 29 grudnia, lekarze seniorzy Lubelskiej Izby Lekarskiej spotkali się w siedzibie izby przy ul. Chmielnej 4, aby złożyć sobie życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 

Więcej...

Opłatek w LIL z prezentem dla dzieci


Lubelska Izba Lekarska

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego NarodzeniaLubelskiej Izbie Lekarskiej, we wtorek 20 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym wzięli udział lekarze prezydium ORL, pracownicy izby a także ksiądz Paweł Jędrzejewski, duszpasterz lubelskiej służby zdrowia i siostry zakonne: Maria przełożona zgromadzenia Sióstr Dominikanek Matki Bożej Różańcowejsiostra Renata, dyrektorka Rodzinnego Domu Dziecka im. Św. Dominika w Lublinie, w którym mieszka 8 dzieci.

Więcej...
Wybierz numer strony z wiadomościami:

Archiwum

Archiwum - tematycznie