Lekarzu i dentysto – masz obowiązek statystyczny!


Komunikat LUW

Wojewódzki Wydział Zdrowia w Lublinie przypomina lekarzom oraz lekarzom dentystom prowadzącym indywidualne i grupowe praktyki lekarskie, o corocznym obowiązku statystycznym. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej podmioty określone w programie badań statystycznych są obowiązane do udzielenia i przekazania prowadzącemu badanie pełnych, zgodnych ze stanem faktycznym, rzetelnych i wyczerpujących danych, zgodnie ze szczegółowym zakresem, w formie, postaci i terminach określonych w tym programie.

Więcej...

Zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla członków LIL


UWAGA!

Lekarze oraz lekarze dentyści członkowie Lubelskiej Izby Lekarskiej, mogą zgłaszać zapotrzebowanie na szczepienie przeciwko Covid-19 – poprzez wypełnienie formmularza.

W razie pytań, prosimy o kontakt pod numerem:

biuro LIL w Lublinie 81 536 04 51/ 50


Termin zgłoszeń do: 20.01.2021r. godz.15.00

INTER Pracownikom Medycznym w czasie pandemii


TU INTER-ŻYCIE Polska  wprowadza dla przedstawicieli zawodów medycznych dodatkową sumę ubezpieczenia na wypadek śmierci w wyniku COVID- 19 w cenie ubezpieczenia INTER Medyk Life.

https://interpolska.pl/pracownikom-medycznym/

Więcej...

Kursy instruktażowe jak leczyć chorych z COVID-19 w warunkach OIT


NIL

Trwająca pandemia COVID‑19 oraz związana z nią sytuacja pracowników ochrony zdrowia skłoniła nas do podjęcia działań na rzecz wsparcia naszych Koleżanek i Kolegów walczących z wirusem na pierwszej linii frontu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przygotowaliśmy dwa krótkie filmy dotyczące inwazyjnej wentylacji mechanicznej płuc pacjentów z ARDS w przebiegu COVID‑19. Partnerem merytorycznym projektu jest Polski Instytut Evidence Based Medicine (PIEBM).

Więcej...

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla lekarzy


Lekarze oraz lekarze dentyści, członkowie Lubelskiej Izby Lekarskiej, mogą być nieodpłatnie zaszczepieni przeciw grypie w placówkach medycznych. Liczba szczepionek jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Zgłoszenie na szczepienie przyjmowane jest poprzez wypełnienie formularza (kliknij tutaj)

Weryfikacja złożonego wniosku (kliknij tutaj)

W razie pytań, prosimy o kontakt pod numerem:

biuro LIL w Lublinie 81 536 04 51/ 50

biuro delegatury LIL w Białej Podlaskiej 83 344 28 87 lub 605 502 710

biuro delegatury LIL w Chełmie 605 502 280

biuro delegatury LIL w Zamościu 509 553 937

Więcej...

Ubezpieczenia OC lekarzy w roku 2021


Pamiętajmy o ubezpieczeniu OC na 2021 rok

Informujemy, że jest już dostępna możliwość ubezpieczenia OC dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Więcej informacji oraz formularz ubezpieczenia

dostępne są po kliknięciu tutaj.

Koszty ubezpieczenia mogą być częściowo

zrefundowane przez LIL:

więcej informacji można uzyskać klikając tutaj.

MZ: Dokumentacja medyczna jeszcze nie musi mieć formy elektronicznej


MZ

Ustawodawca, jako podstawową formę prowadzenia dokumentacji medycznej wskazał postać elektroniczną. Stanowi o tym § 1 ust. 2 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym dokumentacja może być prowadzona w postaci papierowej, jeżeli przepis rozporządzenia tak stanowi lub warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej. Przy czym przez brak warunków organizacyjno-technicznych należy rozumieć zarówno stały brak rozwiązań informatycznych, jak i czasową niemożność prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej np. wskutek awarii systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest dokumentacja, czy sprzętu.

Więcej...

Szczepienie medyków na COVID–19


Zgłoszenia przyjmowanie są do 14 stycznia 2021 r.

Aktualizacja 29.12.2020 r.  Szczepienie personelu medycznego – zapisy przedłużone do 14 stycznia
Aktualizacja 22.12.2020 r.  Do 28 grudnia 2020 r. szpitale węzłowe zbierają dane personelu medycznego i niemedycznego, który zostanie zaszczepiony przeciw COVID-19 w tzw. etapie "0". Wypełnij formularz on-line i zgłoś swoich pracowników na szczepienie. (komunikat)
Aktualizacja 18.12.2020 r.: Wytyczne dla szpitali niewęzłowych (.pdf)
Aktualizacja 18.12.2020 r.: Wytyczne dla szpitali węzłowych (.pdf)
Aktualizacja 18.12.2020 r.: SZCZEPIENIA SEKTOR OCHRONY ZDROWIA (.pdf)
Aktualizacja
: link do artykułu Ministerstwa zdrowia

Ministerstwo Zdrowia informuje, że pierwsze dawki szczepionek przeciwko COVID- 19 będą przeznaczone dla osób, które są najbardziej narażone na zakażenie (tzw. etap 0 szczepień – również dla lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących indywidualną praktykę lekarską). Lekarze oraz lekarze dentyści zainteresowani wykonaniem szczepienia mogą zgłaszać się do tzw. szpitali węzłowych w celu zrealizowania szczepienia (lista punków wraz z numerem kontaktowym załączamy poniżej):

Lista szpitali węzłowych- woj. lubleskie

Więcej...

Startuje inicjatywa „Nauka przeciw pandemii” na rzecz dostarczenia rzetelnej informacji nt. szczepień przeciw COVID-19


Dezinformacja, panujący strach i krążące mity są szeroko obecne w dyskusji na temat potencjalnych szczepionek przeciw COVID-19.  

Środowisko naukowe, okazując swoją solidarność i pokazując wielkie zrozumienie dla potrzeby osiągnięcia odpowiedniego poziomu wyszczepialności ogółu społeczeństwa jako jedynej, skutecznej metody na zatrzymanie pandemii, połączyło siły i zjednoczyło się w ramach inicjatywy prof. Andrzeja M. Fala „Nauka przeciw pandemii" i przygotowało białą księgę pod tytułem „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność" będącą kompendium wiedzy o szczepieniach, technologii i ich zasadności w walce z pandemią.  

Publikację można pobrać ze strony www.naukaprzeciwpandemii.pl. 

Załączniki:

Startuje inicjatywa „Nauka przeciw pandemii” na rzecz dostarczenia rzetelnej informacji dotyczącej szczepień przeciw COVID-19, bezpieczeństwa i stosowanych technologii (.pdf)

Biała księga pt. „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjnetechnologie i efektywność” – streszczenie (.pdf)

Więcej...

Bezpłatne szczepienie dla dzieci lekarzy oraz lekarzy dentystów przeciw grypie


Lubelska Izba Lekarska zbiera informację o zapotrzebowaniu na szczepienie przeciw grypie dla dzieci lekarzy i lekarzy dentystów od 24 miesiąca do 18 roku życia.

Szczepionka: Fluenz Tetra (Astra Zenaca)

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: zapotrzebowanie@oil.lublin.pl

W treści prosimy podać liczbę dzieci do zaszczepienia oraz PWZ opiekuna/rodzica.

Termin zgłaszania zapotrzebowania został wydłużony do 11.01.2021 r. do godz. 14:00.

Więcej...
Wybierz numer strony z wiadomościami:

Archiwum

Archiwum - tematycznie