Sejm RP poparł niektóre poprawki Senatu RP do ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

Sejm RP

W dniu 16 lipca 2020 r. na posiedzeniu plenarnym Sejmu RP zostało rozpatrzone sprawozdanie sejmowej Komisji Zdrowia dotyczące poprawek Senatu RP do ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystów oraz niektórych innych ustaw.

Spośród przyjętych przez Sejm RP poprawek Senatu RP, najważniejsze to wykreślenie przepisów:

• dotyczących szczególnego trybu przyznawania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarzom specjalistom spoza UE,
• przewidujących dodatkowe punkty za list intencyjny w postępowaniu kwalifikacyjnym do specjalizacji.

Samorząd lekarski na wszystkich etapach procesu legislacyjnego walczył o usunięcie z projektu ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty powyższych, niekorzystnych zapisów.

Źródło: NIL

Archiwum

Archiwum - tematycznie