Informacja NRL po spotkaniu z PremieremNaczelna Rada Lekarska

16 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z Prezesem Rady Ministrów, Ministrem Zdrowia oraz Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Otwierając spotkanie Premier Morawiecki wyraził chęć konsultacji z samorządem lekarskim i pielęgniarskim obecnej sytuacji w ochronie zdrowia. Minister Niedzielski omówił nadchodzące zmiany, które w najbliższym czasie będą wprowadzone.

Prezes NRL Andrzej Matyja oraz Prezes NRPiP Zofia Małas poruszyli najpilniejsze kwestie m.in.:

* Podjęcie działań zmierzających do złagodzenia reżimu odpowiedzialności karnej mdyków za błędy medyczne popełnione nieumyślnie - system no fault;

* Ubezpieczenie personelu medycznego od utraty zdrowia lub życia w związku z epidemią koronawirusa;

* Zasiłek opiekuńczy dla personelu medycznego oraz wznowienie nauki dla dzieci medyków;

* Dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego pracującego z pacjentami covidowymi i niecovidowymi;

* Leczenie pacjentów covidowych i niecovidowych;

* Finansowanie podmiotów leczniczych leczących pacjentów z COVID-19;

* Zatrudnienie lekarzy dla personelu medycznego spoza UE – przekazano wszystkie wątpliwości związane z tym problemem, a przede wszystkim związane z bezpieczeństwem dla naszych pacjentów;

* Położenie większego nacisku na kształcenie kadry medycznej w języku polskim;

* Zwiększenie uprawnień pielęgniarkom w POZ oraz umożliwienie kwalifikacji do szczepień.

Prezes NRL oraz Prezes NRPiP przekażą wszystkie postulaty środowisk dot. zagadnień związanych z funkcjonowaniem ochrony zdrowia oraz propozycje ich wdrożenia Premierowi oraz Ministrowi Zdrowia w najbliższych dniach. Strona rządowa odniesie się do zaproponowanych rozwiązań przed kolejnym spotkaniem.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane na najbliższym posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej.

Archiwum

Archiwum - tematycznie