Opóźnienia w wypłacaniu dodatku „covidowego”LIL, dodatek covidowy

Lubelska Izba Lekarska otrzymuje sygnały o niewypłacaniu dodatku „Covidowego” wynikającego z polecenia Ministra Zdrowia wydanego dnia 4 września 2020 roku Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia (w brzmieniu ustalonym 1 listopada 2020 r.). Zapraszamy lekarzy, członków Lubelskiej Izby Lekarskiej, którzy mają problem z wyegzekwowaniem tego dodatku do kontaktu z LIL. We współpracy z kancelariami prawnymi, Lubelska Izba Lekarska oraz Rzecznik Praw Lekarza zapewnią opiekę prawną w tym zakresie i jeśli analiza prawna pozwoli, także dalsze wsparcie na etapie ewentualnych sporów sądowych.

Dodatkowo publikujemy wnioski o dodatek „Covidowy” – do ewentualnego wykorzystania.

Wniosek o dodatek COVID-19 PDF, DOCX

Wniosek o dodatek COVID-19 rozszerzony PDF, DOCX

Archiwum

Archiwum - tematycznie