MZ odwołuje zmianę terminu PESPES, MZ

Komunikat w sprawie w sprawie Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w 2021 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów

W nawiązaniu do apeli kierowanych do Ministerstwa Zdrowia dotyczących organizacji Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych (PES) w sesji wiosennej 2021 r. informuję, co następuje.

Biorąc pod uwagę:

1) stanowiska konsultantów krajowych (w szczególności prof. Andrzeja Horbana oraz prof. Iwony Paradowskiej-Stankiewicz), dotyczących możliwości przeprowadzenia PES w warunkach zapewniających bezpieczeństwo osobom uczestniczącym w obydwu formach egzaminu,

2) wysoki stopień wyszczepienia lekarzy i lekarzy dentystów,

3) brak prawnej możliwości odstąpienia od przeprowadzenia egzaminu w jednej z form

Minister Zdrowia informuje, że PES odbędzie się w sesji wiosennej zgodnie z wyznaczonymi terminami. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie przystąpią do PES w sesji wiosennej będą uprawnione do jego złożenia w sesji jesiennej (bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów).

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach (np. kobiet w ciąży) dopuszczalne będzie zdawanie ustnego PES w formie zdalnej.

Źródło MZ

Archiwum

Archiwum - tematycznie