Anonimowa ankieta dot. zbatania stanu wiedzy polskich lekarzy na temat skali TIRADS (Thyroid Imaging Reporting and Data System)Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety. Reprezentujemy Gdański Uniwersytet Medyczny, dr n. med. Tomasz Nowicki jest adiunktem w Zakładzie Radiologii a dr n.med. Andrzej Hellmann adiunktem w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej.

Pragniemy dotrzeć do jak najszerszego grona lekarzy i przy pomocy krótkiej, 10-minutowej ankiety zbadać stan wiedzy polskich lekarzy na temat skali TIRADS (Thyroid Imaging Reporting and Data System). Badanie jest anonimowe a uzyskane wyniki będą opracowane w postaci publikacji naukowej oraz posłużą do przygotowania materiałów szkoleniowych i webinariów o klasyfikacji TIRADS celem rozpowszechnienia wiedzy o tym systemie.

Ankieta składa się z części metryczkowej i części dotyczącej samej klasyfikacji TIRADS.

Z poważaniem
Andrzej Hellmann
Tomasz Nowicki

______________________________
LINK DO ANKIETY:

https://forms.gle/DgZZZsQEkA7deBeR8

Archiwum

Archiwum - tematycznie