Wznowienie szczepień grupy „0”NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, ze zgodnie z Komunikatami Ministerstwa Zdrowia szczepienia osób należących do tzw. grupy 0 zostały wznowione  w miesiącu marcu i zgodnie z ostatnim komunikatem z dnia 30 marca (pdf) „dla osób uprawnionych w ramach etapu „0” oraz „1” – m.in. wykonujących zawody medyczne oraz nauczycieli akademickich, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli brać udziału w szczepieniu przeciwko COVID-19 w ustalonym wcześniej terminie (np. z powodu izolacji czy czasowej dyskwalifikacji ze szczepienia) istnieje możliwość szczepienia w punkcie szczepień w ramach posiadanego skierowania”.

Dodatkowo komunikat zawiera informacje, że osoby uprawnione bądź nabywające takich uprawnień w ramach nowozatrudnionych, nieposiadające skierowania na szczepienie mogą zgłosić się do lekarza, który ma techniczną możliwość indywidualnego wystawienia skierowania osobie uprawnionej w aplikacji gabinet.gov.pl.

Archiwum

Archiwum - tematycznie