Ankieta farmakogenomicznaW Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w Zakładzie Analizy i Bioanalizy Leków oraz w Centrum Badań Klinicznych prowadzone są badania farmakogenomiczne, których głównym kierunkiem jest pełne profilowanie pacjentów przy użyciu metod sekwencjonowania o wysokiej przepustowości (sekwencjonowanie następnej generacji). Ich celem jest identyfikacja specyficznych, funkcjonalnych wariantów genetycznych odpowiedzialnych za zróżnicowany metabolizm leków u pacjentów i osób zdrowych. Wyniki niniejszej ankiety, wraz z wynikami uzyskanymi w trakcie realizacji projektu, pomogą we wdrażaniu testów farmakogenomicznych w celu rozwoju medycyny spersonalizowanej.

Krytycznym elementem badań jest uzyskanie informacji od jak największej liczby lekarzy. Odpowiedź na pytania zajmie co najwyżej dwie minuty.

 

Link do ankiety: https://www.umb.edu.pl/farmakogenomika

prof. dr hab. n. farm. Wojciech Miltyk

Kierownik Zakładu Analizy i Bioanalizy Leków

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. A. Mickiewicza 2D

15-222 Białystok

Archiwum

Archiwum - tematycznie