Odbiór dokumentów na staż podyplomowy dla lekarzy i lekarzy dentystówOdbiór dokumentu „Prawo Wykonywania Zawodu” w celu odbycia stażu podyplomowego rozpocznie się od dnia 20 września 2021r. w godz. 9.30 – 14.00 w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej ul. Chmielna 4 w Lublinie  ( Sala Konferencyjna -Parter).

 

Ze względu na obostrzenia oraz konieczność utrzymania dystansu społecznego  odbiór dokumentów będzie się odbywał w następującym porządku alfabetycznym:

 

20 września – zapraszamy lekarzy/ lekarzy dentystów, których nazwiska zaczynają się od A-E

21 września -  zapraszamy lekarzy/ lekarzy dentystów, których nazwiska zaczynają się od F-K

22 września - zapraszamy lekarzy/ lekarzy dentystów, których nazwiska zaczynają się od L-M

23 września - zapraszamy lekarzy/ lekarzy dentystów, których nazwiska zaczynają się od N-R

24  września zapraszamy lekarzy/ lekarzy dentystów, których nazwiska zaczynają się od  S- Z

 

Zgłaszając się będzie można złożyć do akt odpisy dyplomów  z suplementem oraz  inne brakujące dokumenty.

 

Lekarze, którzy z  przyczyn losowych nie mogą odebrać prawa w wyznaczonym  terminie prosimy o kontakt pod numerem telefonu – 815360485/81 lub na adres mailowy: rejestr.lekarzy@oil.lublin.pl

 

Przypominamy o obowiązku założenia maseczki i dezynfekcji rąk

Archiwum

Archiwum - tematycznie