Polski Ład dla lekarzy - niejasne plusy, oczywiste minusyNIL

Szybkimi krokami zbliża się czas, w którym Polacy skonfrontują się z Polskim Ładem, nazywanym potocznie w prywatnych rozmowach Nowym Ładem. Taka zresztą była pierwotna nazwa tej koncepcji politycznej, na wzór sławnego amerykańskiego New Dealu, lecz inne konotacje historyczne sprawiły, że ostatecznie ten ład został „spolszczony”.

Gdy zmienia się polityka podatkowa państwa, to rzeczą oczywistą jest, że jedni na tym stracą, inni zyskają, lecz bez wątpienia skorzystać na tym musi budżet państwa. Są wprawdzie takie przykłady z historii, które dowodzą, że niekiedy zmniejszenie ciężarów podatkowych dla obywateli zwiększa wpływy do budżetu (prawo Laffera), lecz chyba nie będzie tak teraz i nie w Polsce.

Dla nas najważniejsza jest odpowiedź na pytanie, jaki wpływ będzie miała zmieniona polityka podatkowa państwa na wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty w podmiotach opieki zdrowotnej o najróżniejszym statusie prawnym i działających w rozmaitych formach prawnych.

Do kogóż mielibyśmy się zwrócić z tym pytaniem, jak nie do bratniej korporacji innego wolnego zawodu, jakim są doradcy podatkowi. Poprosiliśmy prof. Adama Mariańskiego, Prezesa Krajowej Izby Doradców Podatkowych, o napisanie wraz z zespołem poradnika podatkowego dla lekarzy i lekarzy dentystów. Oto ten poradnik, który „na pierwszy ogień” będzie rozsyłany szeroko do całego środowiska lekarskiego kanałami komunikacji elektronicznej.

Spodziewamy się, że po wprowadzeniu w życie zmienionych regulacji podatkowych pojawi się wiele nowych pytań i sytuacji „z życia wziętych”, wymagających wyjaśnienia, dlatego też zakładamy w przyszłości rozwijanie tego rodzaju korporacyjnego doradztwa podatkowego zarówno w „Gazecie Lekarskiej”, jak i w Internecie.

Krzysztof Madej,
Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Polski Ład - poradnik podatkowy dla lekarzy i lekarzy dentystów (pdf)

Źródło NIL

Archiwum

Archiwum - tematycznie