Obwieszczenie OKW z 20 grudnia 2021 r.OBWIESZCZENIE
Okręgowej komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 20 grudnia 2021 r.
o wynikach wyborów Delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX kadencji
Na podstawie uchwały nr. 25/08/2021 0kręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej lzby Lekarskiej z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie potwierdzenia, ogłoszenia i publikacji wyników wyborów Delegatów na
Okręgowy Zjazd Lekarzy ogłasza się listę Delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX kadencji

Link do pliku PDF

Archiwum

Archiwum - tematycznie