Zarządzanie talentami w podmiotach leczniczych - badanie opinii personelu medycznegoankieta badawcza

Szanowni Państwo,

pozwoliłam sobie napisać niniejszą wiadomość, ponieważ mam przyjemność realizować pracę doktorską pt. „Zarządzanie talentami w publicznych podmiotach leczniczych w Polsce” na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz prowadzę zajęcia ze studentami w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku.

Moimi promotorami są: dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri, prof. uczelni oraz dr hab. inż. Marlena Piekut.

Zakres prac realizowanych w ramach doktoratu, obejmuje między innymi badania personelu medycznego. Celem badań jest poznanie opinii pracowników na temat stosowanych praktyk z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w podmiotach leczniczych.

Narzędziem jest kwestionariusz ankiety skierowane do personelu medycznego pracującego w prywatnych i publicznych podmiotach leczniczych: https://forms.office.com/r/YjvzqKMUZp

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane w sposób zbiorczy wyłącznie na potrzeby przygotowania pracy doktorskiej.

Z poważaniem
mgr Wioletta Pomaranik
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Politechniki Warszawskiej
ul. Łukasiewicza 17
09-400 Płock, Polska
tel. 728-180-600

Archiwum

Archiwum - tematycznie