Słownik Polsko-Ukraiński dla lekarzy i farmaceutówPharmindex

Udostępniamy opracowane przez Pharmindex słowniki zawierające wybrane medyczne zwroty polskie przetłumaczone na język ukraiński i uzupełnione o zapis FONETYCZNY.

Słowniki zostały opracowane/zweryfikowane przez zatrudnioną przez Pharmindex Poland mgr farmacji – obywatelkę Ukrainy.

Małgorzata Regulska
Key Account Manager
PHARMINDEX Poland Sp. z o.o.

Załączniki:

Słownik Polsko-Ukraiński Stosowanie Leków

Słownik Polsko-Ukraiński Medyczny

 

Zobacz również ==> Słowniki polsko-ukraińskie i karta wywiadu lekarskiego

Archiwum

Archiwum - tematycznie