Zgłoszenie do komisji problemowych ORLLubelska Izba Lekarska

Osoby zainteresowane udziałem w pracach poszczególnych komisji problemowych ORL uprzejmie prosimy aby zgłosiły akces drogą e-mailową: komisje@oil.lublin.pl do 12 maja br. z podaniem: imienia i nazwiska, numeru prawa wykonywania zawodu, numeru telefonu kontaktowego oraz nazwy komisji problemowej.

Archiwum

Archiwum - tematycznie