Konkurs fotograficznyKomisja Kultury LIL

Lubelska Izba Lekarska i Uniwersytet Medyczny w Lublinie
we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Fotograficznym
i Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski

ogłaszają

XI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny
Lekarzy i Studentów Medycyny

Honorowy patronat nad konkursem objęli:
Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, Prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej i JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Nadsyłanie prac do 31 października 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 19 listopada 2022 r.
Wernisaż z wręczeniem nagród 10 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: 
https://kultura.oil.lublin.pl/category/konkurs-fotograficzny/konkurs-2022/

Na winiecie: „Biała góra” - fot. Kazimierz Pichlak - Grand Prix oraz Nagroda za najlepszą fotografię w kategorii „Natura” wśród lekarzy w X edycji konkursu.

 

Archiwum

Archiwum - tematycznie