Symulować naukowo i praktycznie ćwiczyćUniwersytet Medyczny, LIL

Uroczyste otwarcie jubileuszowej 10. Konferencji Symulacji Medycznej i Edukacja dla Studentów i Młodych Lekarzy‑ MedIQ, odbyło się 19 maja na auli CSM w Lublinie. W rozpoczęciu dwudniowego wydarzenia, które ma zasięg ogólnopolski i skierowane jest do studentów wszystkich kierunków medycznych, uczestniczyli prezes LIL Leszek Buk wiceprezes LIL Dariusz Samborski.

Konferencję otworzył prof. Kamil Torres kierownik Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Konferencja odbywa się w dniach od 19 do 21 maja 2022 roku na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w formie hybrydowej. Oprócz części naukowej na konferencji odbyły się zawody symulacji medycznej SimChallenge.

Konferencja organizowana jest przez Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Symulacji Medycznej, Centrum Symulacji Medycznej oraz Katedrę i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest to jedna z najstarszych konferencji w lubelskiej Alma Mater.

aa

Archiwum

Archiwum - tematycznie