Dariusz Samborski w Prezydium NRLNaczelna Rada Lekarska, Lubelska Izba Lekarska 

W piątek, 3 czerwca w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej IX kadencji. Podczas obrad wybrano Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej – jednym z jego członków został Dariusz Samborski, wiceprezes ORL w Lubelskiej Izbie Lekarskiej.

Poza tym wybrano też m.in. wiceprezesów NRL – zostali nimi Paweł Barucha, Klaudiusz Komor i Mateusz Kowalczyk oraz sekretarza NRL – na to stanowisko wybrano Grzegorza Wronę, a na jego zastępcę Pawła Doczekalskiego. Funkcję skarbnika ponownie powierzono Grzegorzowi Mazurowi.

Powołano też pełnomocnika NRL ds. lekarzy z niepełnosprawnościami – funkcję tę objął lek. Oleg Nowak. Na posiedzeniu podjęto również uchwały ws. stałych komisji i zespołów NRL oraz wybrano ich przewodniczących. Na stanowisko koordynatora Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich na okres IX kadencji NRL powołano Artura Płachtę.

Rzecznikiem Praw Lekarza została Monika Potocka.

Do pełnienia funkcji mediatora w NIL wybrano Marzennę Plucińską.

aa

Archiwum

Archiwum - tematycznie