ORL – 8 czerwca 2022 r.Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie

Okręgowa Rada Lekarska spotkała się na trzecim posiedzeniu IX kadencji 8 czerwca br. w siedzibie LIL. Obradom przewodniczył prezes Leszek Buk.

W czasie posiedzenia omawiano sprawy bieżące: w delegaturach i w komisjach problemowych; podjęto także uchwały m.in. dotyczące zatwierdzenia regulaminów kilku komisji problemowych; powołano nową Radę Programową Medicusa (5 osób).

Prezes Buk przedstawił też ofertę jaka wpłynęła do LIL – o możliwości kupienia budynku na nową siedzibę Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Szczegóły czerwcowego posiedzenia ORL znajdą się w najbliższym wydaniu Medicusa.

aa

Archiwum

Archiwum - tematycznie