Skuteczna interwencja Lubelskiej Izby Lekarskiej w sprawie ustanowienia kosmetologa biegłym sądowym z zakresu zabiegów iniekcyjnych                                                                                                                                                                                            Adm-0151-15622

Lubelska Izba Lekarska

W związku z sygnałami otrzymanymi od członków samorządu lekarskiego, zaniepokojonych powołaniem kosmetologa na funkcję biegłego sądowego w zakresie m.in. zabiegów autologicznych, nici i stymulatorów tkankowych, informujemy, że Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie realizując ustawowe zadania samorządu lekarzy (działanie na rzecz ochrony zawodu lekarza, w tym występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu lekarzy) wystąpił w tej sprawie do Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie z prośbą o rozważenie zakresu wydanej przez niego decyzji.

W piśmie z dnia 13 czerwca 2022 r. Prezes LIL zwrócił uwagę na kontrowersje związane z ustanowieniem biegłej nie będącej lekarzem, jako eksperta do oceny czynności, jakie powinien wykonywać lekarz. Podkreślił, że decyzja ta sankcjonuje niejako działania kosmetyczek wykraczające poza zakres ich umiejętności wynikających z procesu edukacyjnego, jak np. praca z produktami krwiopochodnymi, czy iniekcja substancji biologicznie czynnych. Zaakcentował, że to lekarz (w przeciwieństwie do kosmetyczki lub kosmetologa), posiadający wiedzę medyczną zdobytą podczas studiów, staży, praktyki zawodowej, w razie powikłań wie jak udzielić pomocy, a w dokumentacji medycznej do prowadzenia której jest zobowiązany, zamieszcza informacje, jaki preparat został podany i jakie wykonano świadczenia.

Na marginesie Prezes LIL wskazał, że decyzja o ustanowieniu biegłej sądowej została wykorzystana przez nią do autopromocji prowadzonej działalności zawodowej w mediach społecznościowych, co w ocenie przedstawicieli samorządu lekarskiego nie licuje z powagą powierzonej funkcji.

Wskutek interwencji Lubelskiej Izby Lekarskiej ww. osoba została zwolniona z funkcji biegłego sądowego Sądu Okręgowego w Lublinie.

Archiwum

Archiwum - tematycznie