Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarym w dniu 8.10.2018r.Prezes Leszek Buk i Wiceprezes Jacek Szkutnik spotkali się w dniu 8 października 2018 r. z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym p. Irminą Nikiel. Spotkanie dotyczyło trwających w gabinetach lekarskich kontroli dotyczących sterylizacji. Ustalono, że będzie kontynuowana akcja informacyjna ze strony SANEPID-u. Zwrócono się do SANEPID-u z prośbą, o wstrzymanie się z wyciąganiem konsekwencji. Kolejne spotkanie zaplanowano po 20 października 2018 r., po terminie odprawy w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Równocześnie Komisja Stomatologiczna zwraca się z prośbą do naszych koleżanek i kolegów o przesyłanie na adres e-mail Komisji (komisja.stomatologiczna@oil.lublin.pl) skanów protokołów pokontrolnych dotyczących wymogów sterylizacji i ewentualnych kar.