Informacja dla lekarzy wpisanych do ewidencji


Wszyscy lekarze i lekarze dentyści, których dane znajdują się w ewidencji (najczęściej są to lekarze, którzy nie wymienili prawa wykonywania zawodu), powinni zostać wpisani na listy wyborców, jeżeli złożą taki wniosek do okręgowych komisji wyborczych do dnia 28 lutego 2005 r.
Więcej...

Kurs języka niemieckiego


Lubelska Izba Lekarska organizuje kurs języka niemieckiego dla lekarzy. Odpłatność w zależności od liczebności grupy szkoleniowej od 3,5 do 4,5 zł za godzinę. Szczegółowe informacje - Akademos Szkoły Językowe, 20-853 Lublin, ul. Symfoniczna 1 (godz. 12:30-20:30), tel. (81) 443-88-05, 740-85-71, www: http://www.akademos.com.pl/.

Informacja dla lekarzy ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji


Lubelska Izba Lekarska na podstawie informacji uzyskanej z Naczelnej Rady Lekarskiej informuje, że egzamin testowy dla osób ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji odbędzie się 12 listopada br. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie w Zakładzie Kształcenia Ustawiczego Dorosłych wniosku zawierającego: imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu oraz numer PESEL.

Kurs z języka angielskiego


Lubelska Izba Lekarska organizuje kurs języka angielskiego dla lekarzy. Odpłatność w zależności od liczebności grupy szkoleniowej od 3,5 do 4,5 zł za godzinę. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (81) 536 04 55.

XX Okręgowy Zjazd Lekarzy


20 marca 2004 w Collegium Novum AM odbył się XX Okręgowy Zjazd Lekarzy.
Więcej...

XX Okręgowy Zjazd Lekarzy


20 marca 2004 w Collegium Novum AM odbędzie się XX Okręgowy Zjazd Lekarzy.
Więcej...
Wybierz numer strony z wiadomościami:

Archiwum

Archiwum - tematycznie