Dyplomy i w… drogę


Uniwersytet Medyczny, Lubelska Izba Lekarska

W niedzielę 19 września odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów 295 absolwentom Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego, a w sobotę, 25 września, odebrali dyplomy ukończenia studiów absolwenci Wydziału Lekarsko Dentystycznego UM – 189 osób.

Lubelski samorząd lekarski honoruje absolwentów, którzy otrzymali celujące oceny na dyplomie. Najlepszym absolwentom dyplomy i upominki wręczał prezes LIL Leszek Buk, sekretarz ORL Monika Bojarska-Łoś i zastępcy prezesa ORL Grzegorz Pietras i Jacek Szkutnik.

(aktualizacja 25.09)

Więcej...

Kandydaci na Medal – mile widziani


Medal Lubelskiej Izby Lekarskiej

Zapraszamy członków Lubelskiej Izby Lekarskiej do zgłaszania kandydatur osób, które Państwa zdaniem zasługują na odznaczenie Medalem Lubelskiej Izby Lekarskiej. 

Medal Lubelskiej Izby Lekarskiej jest przyznawany lekarzom, a także osobom spoza społeczności lekarskiej, działającym w sferze zawodowej, społecznej i prywatnej dla dobra ogólnego i dobra stanu lekarskiego.

Więcej...

Protest Pracowników Ochrony Zdrowia


Szczegółowe informacje o planowanym przebiegu.

Więcej...

II Piknik Motoryzacyjny Lubelskiej Izby Lekarskiej 19 września 2021 r.


Komisja Młodych Lekarzy Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie serdecznie zaprasza wszystkich lekarzy na drugi Piknik Motoryzacyjny Lubelskiej Izby Lekarskiej, który odbędzie się w niedzielę 19 września w godzinach 9-18 w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy WORD przy ul. Grygowej 32 w Lublinie. W tym roku, dzięki uprzejmości firmy Best Auto w Lublinie, bedziemy mogli wypróbować samochody marki BMW.

Wymagania:

  • posiadanie prawa jazdy kat B,
  • niezaleganie ze składkami w Lubelskiej Izbie Lekarskiej.
Link do zapisów:
W tym roku będziemy jeździć autami od BMW od BMW Best Auto Lublin
Więcej...

REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA JAKO FUNDAMENT W ZAKRESIE POMOCY POSZKODOWANYM PRZEZ COVID, SMOG I Z INNYCH POWODÓW UTRATY WYDOLNOŚCI ORGANIZMU


W dniu 20 sierpnia 2021 r. odbędzie się Konferencja pn. „REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA JAKO FUNDAMENT W ZAKRESIE POMOCY POSZKODOWANYM PRZEZ COVID, SMOG I Z INNYCH POWODÓW UTRATY WYDOLNOŚCI ORGANIZMU”.

Wydarzenie jest kontynuacją cyklicznych corocznych konferencji pod hasłem Ogólnopolska Konferencja pn.: „Finansowanie rehabilitacji pulmonologicznej w oddziałach szpitalnych i ośrodkach dziennych, a zanieczyszczenie powietrza – krakowski smog”. Jednakże ze względu na narastający problem epidemiologiczny dotyczący konieczności pomocy poszkodowanym przez COVID-19 w zakresie utraty wydolności płuc nastąpiła zmiana nazwy Konferencji.

Więcej...

Stomatologiczne konferencje naukowe


OIL w Warszawie

KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA STOMATOLOGII GERIATRYCZNEJ
25.09.21 r.

KONFERENCJA ROLA LEKARZA DENTYSTY W PROFILAKTYCE I WCZESNYM WYKRYWANIU NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI ORAZ OPIECE STOMATOLOGICZNEJ NAD PACJENTEM ONKOLOGICZNYM PRZED, W TRAKCIE I PO LECZENIU PRZECIWNOWOTWOROWYM
9.10.21 r. (cz. 1) i 16.10.21 r. (cz. 2)

Więcej...

Dnia 25 września 2021 roku zapraszamy Państwa na wycieczkę pt.:


SZLAKIEM KULTUR : SUPRAŚL - KRYNKI - KRUSZYNIANY


Koszt : przy grupie 30 osobowej 230 zł - zgłoszenia i wpłaty do dnia 30 sierpnia br.

Nr konta :Bank Spółdzielczy Biała Podlaska nr 29 8025 0007 0023 0957 3000 0010 Biuro

Podróży„Paulina ul.Warszawska13 21-500 Biała Podlaska z dopiskiem SZLAK TATARSKI 25.09.21r

Zgłoszenia :Delegatura Lubelskiej Izby Lekarskiej ul. Warszawska 14 lok.046 21-500

Biała Podlaska tel. 83 344 28 87 lub tel. kom. 605 502 710

Więcej...

Powołanie Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego


Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym 2 sierpnia 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów zawodów medycznych oraz związków zawodowych zrzeszonych w branży ochrony zdrowia.

Zgodnie z deklaracją wspólnego zaangażowania w działania mające na celu poprawę warunków pracy i wynagrodzeń pracowników systemu ochrony zdrowia oraz konieczności uświadomienia społeczeństwa o złej sytuacji w jakiej znajduje się polska ochrona zdrowia i kto za ten stan faktycznie odpowiada, powołano Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy.

Skład Komitetu oraz listę jego postulatów znajdą Państwo na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej: https://nil.org.pl/aktualnosci/5562-wielki-protest-pracownikow-ochrony-zdrowia.

Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa, podczas której zapowiedziano Wielki Protest Pracowników Ochrony Zdrowia. Ma się on odbyć 11 września o godz. 12:00 w Warszawie. Więcej informacji wkrótce.

Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL

Więcej...

Plantatorzy dziękują lekarzom i zapraszają na plantacje


„Czas na polskie superowoce!”

W niedzielę 22 sierpnia plantatorzy owoców jagodowych zapraszają pracowników służby zdrowia na plantacje w całej Polsce. Chcą podziękować i zwrócić uwagę na znaczący wzrost świadomość prozdrowotnej Polaków.

Więcej...

Uwaga Absolwenci Uniwersytetu Medycznego !


Prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego

 

Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego można składać osobiście w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie ul. Chmielna 4,  w siedzibach delegatur w Chełmie, Białej Podlaskiej i Zamościu  kontakt dostępny na stronie https://nowa.oil.lublin.pl/ lub drogą korespondencyjną.

 

Kontakt do Działu Rejestru Lekarzy pod numerem telefonu  81 536 04 85/81 lub na adres mailowy : rejestr.lekarzy@oil.lublin.pl

 

 Wykaz niezbędnych dokumentów wraz z drukami wniosków oraz oświadczeń do pobrania znajdują się na stronie https://nowa.oil.lublin.pl/pages/pwz Załatwianie Spraw- Prawo Wykonywania Zawodu – Opis Procedur


 

Prosimy o niezwłoczne składanie wniosków

Więcej...
Wybierz numer strony z wiadomościami:

Archiwum

Archiwum - tematycznie