Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej IX Kadencji

Informacje z 16 czerwca 2022 r.

Obwieszczenie OKW z dnia 14 06 2022r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka OKW

Informacje z 15 czerwca 2022 r.

Obwieszczenie OKW z dnia 14.06.2022r. objęcie mandatu członka ORL

Obwieszczenie OKW z dnia 14.06.2022r. wygaśnięcie mandatu

Uchwała nr 5 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu czlonka Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie IX kadencji

Uchwała nr 6 w sprawie stwierdzenia uzyskania mandatu czlonka Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie IX kadencji

Uchwała nr 7 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu czlonkaOkręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie IX kadencji

Informacje z 14 czerwca 2022 r.

Obwieszczenie OKW wybór Przewodniczącego, Zastępców oraz Sekretarza OKR

Informacje z 13 maja 2022 r.

Obweszczenie o wynikach wyborów Przewodniczący i Wiceprzewodniczący OSL

Obwieszczenie o wynikach wyborów I i II Z-ca OROZ


Informacje z 20 kwietnia 2022 r.

Obwieszczenie o wynikach wyborów przeprowadzonych na posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej


Informacje z 19 kwietnia 2022 r.

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej IX Kadencji

Uchwała nr 2 w sprawie przeprowadzenia, potwierdzenia, ogłoszenia i publikacji wyników wyborów
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej IX kadencji

Uchwała nr 3 w sprawie przeprowadzenia, ogłoszenia i publikacji wyników wyborów przewodniczącego
i dwóch wiceprzewodniczących Okręgowego Sądu Lekarskiego, I i II zastępcy Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej IX kadencji

Uchwała nr 4 w sprawie przeprowadzenia, ogłoszenia i publikacji wyników wyborów przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza Okręgowej Komisji Rewizyjnej IX kadencjiWybory delegatów na OZL IX Kadencji >>

Data wytworzenia: 2022-04-19
Odpowiada: Redaktor BIP LIL
Data udostępnienia: 2022-04-19
Udostępnił: Administrator
Odsłon: 627
Data Autor Charakter