Zasady fukcjonowania

 1. Ogłoszenia są zamieszczane w dwóch kategoriach:
  • - oferuję pracę
  • - Poszukuję pracy

 2. Ogłoszenie może zawierać tylko:
  • -rodzaj pracy
  • -kwalifikacje wymagane/posiadane
  • -staż pracy
  • -miejsce wykonywania pracy
  • -dane kontaktowe

 3. Ogłoszenie jest wyświetlane na stronie LIL przez 30 dni lub krócej - na pisemny wniosek zgłaszającego.
 4. Ogłoszenia mogą dotyczyć tylko wykonywania zawodu lekarza.
 5. Oferty pracy mogą dotyczyć wyłącznie terenu województwa lubelskiego.
 6. Umieszczenie ogłoszenia jest bezpłatne.
 7. Ogłoszenia mogą być składane wyłącznie pisemnie na druku zgłoszeniowym dostępnym w sekretariacie LIL lub na stronie internetowej.
 8. Wycofanie ogłoszenia wymaga formy pisemnej (druk dostępny w Sekretariacie i na stronie internetowej) i może być złożone tylko przez osobę, która ogłoszenie zamieściła
 9. Prawidłowo wypełniony druk ogłoszenia lub wycofania ogłoszenia należy dostarczać do Sekretariatu LIL - osobiście, listownie, drogą faksu (81 536 04 70).
 10. Odpowiedzialność za treść ogłoszenia w całości ponosi zgłaszający.