ORL – 14 września 2022Lubelska Izba Lekarska

Pierwsze po wakacjach posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie odbyło się w środę 14 września br.

Poza sprawozdaniami z działalności delegatur i poszczególnych komisji problemowych – których praca odbywa się w ramach pełnej działalności statutowej, obrady zdominowała dyskusja nad projektem podniesienia składki. W tej sprawie mają się wypowiedzieć wszystkie działające w 25 izbach lekarskich rady okręgowe m.in. poprzez głosowanie nad projektem podwyższenia stawek do 90 zł; 100 zł lub 120 zł. Lubelska ORL przegłosowała stawkę w wysokości 100 zł.

Z innych spraw należy poinformować, że do Rady Lekarskiej dołączył nowy członek – kardiolog ze szpitala wojskowego Wojciech Kula. Zmienił się też skład osobowy Zespołu ds. szczepień ‑Jakuba Kosikowskiego zastąpił Krzysztof Domański a w Komisji Stomatologicznej Elżbietę Hołubowicz zastąpił Zbigniew Flis.

Na wniosek Rzecznika Praw Lekarza Marka Urbana do współpracy na zasadzie porozumienia dołączono kancelarię adwokacką Magdaleny Hasiec.

W czasie posiedzenia przegłosowano – odrzucając – ofertę kupna budynku przy ul. Spółdzielczości Pracy w Lublinie, w którym miała by się ewentualnie mieścić nowa siedziba LIL.

Przed posiedzeniem ORL, po raz pierwszy w nowym składzie spotkała się Rada Programowa Medicusa. Jej przewodniczącym po raz kolejny został Dariusz Hankiewicz.

Następne posiedzenie ORL będzie spotkaniem wyjazdowym i odbędzie się w dniach 14‑16 października w Sandomierzu.

aa

Archiwum

Archiwum - tematycznie