Z Lublina do Rady Ekspertów NRLRady Ekspertów Naczelnej Rady Lekarskiej

Dr hab. n. med. Ewa Rudnicka‑Drożak, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w czasie posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej 9 listopada br. odebrała z rąk prezesa ORL Leszka Buka akt powołania do składu Rady Ekspertów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Naczelna Rada Lekarska we wrześniu br powołała ponad 20 wybitnych osobowości świata medycznego do Rady Ekspertów. Jak wyjaśnia samorząd lekarski, założeniem tej inicjatywy jest merytoryczne wzmocnienie głosu środowiska lekarskiego w obszarze zmian w ochronie zdrowia oraz propagowanie aktualnej wiedzy medycznej. Rada ma być aktywnym wsparciem merytorycznym, pomocą w opiniach, tworzeniu ekspertyz, reagowaniu na bieżące sytuacje w systemie ochrony zdrowia.

Opr.aa